Czy mogę być winny grosika? ZUS mówi: nie

Kilka dni temu zgłosił się do nas jeden z mieszkańców Nowego Sącza, który dostał pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujące o niedopłacie w wysokości... 1 grosza. Choć może się to wydawać niedorzeczne, to jednak nie jest żart.

Czym skutkuje niedopłata w wysokości 1 gr, i jakie mogą być jej konsekwencje? Zapytaliśmy o to Bożenę Bielawską, małopolskiego rzecznika ZUS.

Urzędniczka uspokaja: taka niedopłata nie powoduje dla płatnika żadnych konsekwencji w przypadku podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, emerytalno-rentowego itp. Kwota ta nie skutkuje wdrożeniem postępowań egzekucyjnych, nie kwalifikuje się do przymusowego dochodzenia (obecnie kwotę "dojrzałą" stanowi 116,00 zł).

Wśród przyczyn pojawienia się groszowej niedopłaty rzecznik wymienia zaległości pozostałe z poprzednich okresów rozliczeniowych, niższą kwotę wpłaty niż wykazana w deklaracji rozliczeniowej, korektę dokumentów rozliczeniowych oraz błędnie naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty.

Zastanawia nas, czy nie można tego typu spraw załatwić w inny sposób niż korespondencyjny. Przecież koszt wysłania listu jest znacznie wyższy niż kwota niedopłaty. Okazuje się, że informację o groszowych niedopłatach urząd wysyła tylko w szczególnych przypadkach. Zazwyczaj wiadomość taką przekazuje się telefonicznie lub przy okazji kontaktu osobistego.

Listowna informacja ze strony ZUS pojawia się w przypadku:

  • odpowiedzi na wniosek płatnika o rozliczenie konta lub informacji w zakresie rozliczenia wpłat egzekucyjnych,

  • jednorazowej wysyłki informacji o rozliczeniu wpłaty  dokonanej według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. za grudzień 2017 r. dla płatników podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu – wpłata z nowym, indywidualnym rachunkiem bankowym płatnika,

  • prowadzonego zgodnie z KPA postępowania w sprawie określenia wysokości zadłużenia z tytułu należności składkowych, kiedy zakończeniem postępowania jest decyzja.

Kiedy płatnik nie ureguluje całości większego zadłużenia, wtedy ZUS wysyła pismo określające wysokość pozostałej należności. Mogą to być właśnie groszowe kwoty. Gdy spłacona zostaje całość, pojawia się decyzja umarzająca postępowanie. Urząd w uzasadnieniu podaje informację o dokonanej wpłacie, która nie pokryła w całości zobowiązania objętego postępowaniem.

- W przypadku otrzymania pisma o groszowej niedopłacie, należy - po pierwsze, sprawdzić sobie na podstawie posiadanej dokumentacji - stan rozliczeń. Jeżeli wystąpi niezgodność - skonsultować się z oddziałem ZUS. W przypadku potwierdzenia salda, należy dokonać wpłaty różnicy składki przy regulowaniu najbliżej bieżącej należności - informuje Bożena Bielawska.

WIŚNIOWSKI3

Wypowiedz się w tej sprawie