Chełmieckie deja vu. Miał być status miasta, jest rozporządzenie w ostatniej chwili

Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło i rozegrał się ten sam scenariusz. Chełmiec nie będzie miastem od 1 stycznia 2019 roku. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które kolejny raz, niemal w ostatniej chwili, obiera nadzieję, na przekształcenie wsi w miasto. Głównym argumentem ministerstwa, jest brak ponownie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz drugie pismo od grupy radnych, którzy wnioskują o uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta Chełmcowi, ale to nie jedyne powody…

24 lipca 2017 roku Rada Ministrów, na podstawie wniosku Rady Gminy Chełmiec podjęła decyzję o nadaniu statusu miasta z dniem 1 stycznia 2018 roku. Podpisała je ówczesna premier Beata Szydło. Jednak jak czytamy w uzasadnieniu, w związku z sygnałami docierającymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poddającymi w wątpliwość zasadność przekształcenia wsi w miasto oraz pismem ośmiu radnych (Jakub Ledniowski, Rafał Kmak, Zbigniew Kuźma, Włodzimierz Marszałek, Józef Bajdel, Tadeusz Lis, Stanisław Furtak, Zbigniew Włodarczyk), którzy prosili o ponowną analizę sprawy, w tym sprawdzenie rzetelności przeprowadzenia konsultacji społecznych,  Rada Ministrów 27 grudnia podjęła decyzję o odroczeniu nadania statusu miasta do 1 stycznia 2019 roku. Uznano, iż przez ten czas zostaną wyjaśnione wszystkie niejasne kwestie.

,,W związku z potrzebą dokonania ponownej analizy nadana statusu miasta miejscowości Chełmiec, w tym przeprowadzenia konsultacji społecznych w omawianym obszarze z mieszkańcami gminy Chełmiec, minister SWiA na podstawie art. 4a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w maju 2018 roku wystąpił do Rady Gminy Chełmiec o przedstawienie opinii w tej sprawie…”

W odpowiedzi na prośbę ministra Joachima Brudzińskiego, Rada Gminy Chełmiec 26 czerwca bieżącego roku podjęła uchwałę, w której podtrzymała w całości wniosek złożony do MSWiA w 2017 roku i wydała pozytywną opinię w zakresie przekształcenia wsi Chełmiec w miasto.

O co chodzi z konsultacjami społecznymi? 

,, Niemniej jednak, Rada Gminy Chełmiec nie przeprowadziła ponownych konsultacji społecznych z mieszkańcami, co pozostawało szczególnie istotne w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie minister SWiA wystąpił do Wojewody Małopolskiego o spowodowanie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec…” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Co ciekawe, w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2017 roku nie było mowy o konieczności przeprowadzania ponownych konsultacji społecznych, a jedyne na jego mocy odroczono nadanie statusu miasta do 1 stycznia 2019 roku.

– W rozporządzeniu jest mowa tylko o przesunięciu terminu.  Jest wyraźnie napisane, że zmienia się tylko data przekształcenia Chełmca w miasto – tłumaczył wówczas wójt Bernard Stawiarski i dodał, iż jest przekonany, że tym razem zostanie ono podpisane.

Jednak  w tym roku Wojewoda Małopolski wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy o podjęcie działań związanych z odbyciem się ww. konsultacji oraz zorganizowaniem zebrań wiejskich, na których lokalna społeczność miałaby szansę  wyrazić opinię w tej sprawie. Jak wynika z pisma, prośby wojewody nie przyniosły żadnego efektu. Ponadto do MSWiA dotarło kolejne pismo grupy radnych, którzy z uwagi na ,,brak ponownego skonsultowania sprawy, wnioskują o uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec”.

Co więcej, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny Uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków Wójta Gminy Chełmiec i Przewodniczącego Rady Gminy w trakcie przeprowadzenia i rozstrzygania konsultacji społecznych na terenie gminy oraz poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności ,,mających znaczenie prawne w dokumentach związanych z przebiegiem konsultacji społecznych”. O tym poniżej.

 

 

Nie udało nam się skontaktować z wójtem Bernardem Stawiarskim, gdy tak się stanie, natychmiast opublikujemy jego stanowisko w tej kwestii.

Poniżej całość rozporządzenia wraz z uzasadnieniem.

 

Szczegóły na stronie: https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2018/26186,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-ust.html

Fot. arch. dts24.pl

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.