Chełmiec: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Rafała Kmaka

Chełmiec: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Rafała Kmaka

Władze Gminy Chełmiec złożyły zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Rafała Kmaka.

Zawiadomienie dotyczy podżegania do zniesławienia za pomocą Internetu (art. 18 § 2 k.k. w związku z art. 212 § 2 k.k). W doniesieniu jest mowa również o pomawianiu,  którego skutkiem może być poniżenie osoby w oczach opinii publicznej oraz utrata zaufania potrzebnego do wykonywania danego stanowiska ( art. 212 § 1 k.k. oraz 231 § 1 k.k.).

W piśmie władz gminy do prokuratury zawarta została także informacja o możliwości przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznegoprzez radnego gminy Rafała Kmaka, poprzez rzekome udzielenie korzyści majątkowych za uzyskanie materiałów, które miały obciążyć wójta Bernarda Stawiarskiego.

Wójt nie chce na razie komentować sprawy, jednak zaznacza, iż jest niemal w stu procentach pewien, iż wszystkie zarzucane radnemu czyny faktycznie miały miejsce.

– Jest mi przykro z powodu, iż w tak obrzydliwy sposób załatwia się sprawy – kwituje.

Podkreśla, iż złożone zawiadomienie nie jest bezpodstawne. Przesłanką do wkroczenia na drogę prawną były informacje pozyskane od mieszkańców gminy Chełmiec, które w obecności prawnika zostały spisane w formie oświadczenia. Gmina jest także w posiadaniu dowodów: między innymi zdjęć i wiadomości sms, które mają obciążać radnego.

Radny Gminy Chełmiec Rafał Kmak, którego poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie oświadczył, że czeka na szczegóły i na razie sprawy nie chce komentować.

O czym konkretnie traktuje dany paragraf? 

Art. 18 § 2 k.k. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

Art. 112 § 2 k.k.  Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 112 § 1 k.k. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

***

* Z ustaw samorządowych nie wynika wprost, że radny jest funkcjonariuszem publicznym, lecz że korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla takich funkcjonariuszy. W myśl zapisów prawa karnego radny jest funkcjonariuszem publicznym (patrz: art. 115 § 13 Kodeksu karnego)

Grafika: arch. DTS Marek Stawowczyk 

Czy radny Chełmca chciał zlecić śledzenie wójta i szukać na niego *haków*? Sprawę zbada prokuratura

Share on twitter
Share on facebook