Chełmiec. Groźne znalezisko z czasów II wojny światowej

Chełmiec. Groźne znalezisko z czasów II wojny światowej

pocisk Chełmiec

Dzisiaj na Sądecczyznę przybyła załoga 16. Batalionu Powietrznodesantowego. Saperzy udali się do Chełmca, by zabrać znaleziony tam wczoraj podczas prac ziemnych pocisk. Do ich przyjazdu niewybuch zabezpieczali policjanci z miejscowego posterunku.

Zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku wpłynęło do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 6 czerwca około godziny 11:30. Pocisk artyleryjski o długości 40 centymetrów odkryto w trakcie robót prowadzonych koparką na jednej z posesji w miejscowości Chełmiec. Policjant zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym na miejscu potwierdził, że mocno skorodowany obiekt to niewybuch z czasów II wojny światowej.

Dzisiaj saperzy z Krakowa przyjechali po pocisk, by w specjalnym pojeździe pirotechnicznym zabrać go na poligon do neutralizacji.

– W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią osoby przebywającej w jego pobliżu! Po otrzymanym zgłoszeniu policjanci powiadomią specjalistyczny patrol saperski, który w bezpiecznym miejscu zdetonuje pocisk, a do momentu jego przybycia zabezpieczą znalezisko – zaznacza kom. Justyna Basiaga, Oficer Prasowa KMP w Nowym Sączu.

fot. KMP w Nowym Sączu

Czytaj też: Szczawnik. Samochód przygniótł mężczyznę. Na miejscu śmigłowiec LPR

Reklama