Burza podczas sesji Rady Miasta. Poszło o ulicę Jana Pawła II

Punktem zapalnym XXVII sesji Rady Miasta okazał się ten dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka upomniał się o remont ulicy Jana Pawła II, na poczet którego zagwarantowano 700 tysięcy złotych w tegorocznym budżecie. Zgodnie z uchwałą, środki miałyby zostać przesunięte na uregulowanie rachunku wystawionego przez Sądeckie Wodociągi za dopłatę do taryfy za wodę i ścieki. 

- Chciałem zadać panu prezydentowi pytanie, gdyż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo w sprawie bardzo ważnej ulicy Jana Pawła II. Czy pan prezydent ma zamiar skorzystać z rezerwy, która mu przysługuje, aby z tego miejsca przenieść środki na uregulowanie zobowiązań z Sądeckimi Wodociągami, tak aby pozostawić całość w budżecie całość zaplanowanej kwoty na ulicę Jana Pawła II. Od tego zależy to w jaki będziemy głosowali nad tym i nad kolejnym projektem uchwały - zaznaczył wiceprzewodniczący Michał Kądziołka.

Na pytanie odpowiedział wiceprezydent Artur Bochenek, który stwierdził, że na zdanie zawierające szantaż odpowiedź brzmi ,,nie".

- Po drugie uzależnienie głosowania nad innymi projektami, które mogą być niezrealizowane tylko dlatego, że pan radny ma jakąś wizję, szantażuje prezydenta tą swoją wizją, jest czymś tak niespołecznym, tak sprzecznym z ideą, jaką powinna cechować się praca samorządowca, że jestem zdumiony, zniesmaczony i oburzony zachowaniem radnego - mówił wiceprezydent.

Jednocześnie dodał, iż projekt ulicy Jana Pawła II nie jest jeszcze wykonany, nie ma prawomocnych uzgodnień i pozwoleń, wiec władze miasta nie będą trzymać rezerwy tylko po to, aby radny mógł się na swoim osiedlu pochwalić.

Dyskusję przerwał wiceprzewodniczący Artur Czernecki, który zaznaczył, iż nie pozwoli na to, aby wiceprezydent ubliżał radnemu. Po tym radny Wojciech Piech zawnioskował o 15 minut przerwy.

- Chciałbym bardzo jasno zaprotestować przeciwko używaniu przez prezydenta słowa ,,szantaż". Praktyką dobra w samorządzie w Polsce jest rozmawianie i przedstawianie swoich argumentów w taki sposób, aby one były czytelne i szukanie porozumienia - podkreślił wiceprzewodniczący Krzysztof Głuc, który jako pierwszy zabrał głos po przerwie.

Zaznaczył również, iż to nie jest prawdą, że radni PiS Wybieram Nowy Sącz działają przeciwko władzy Nowego Sącza, a jedynie chcą porozmawiać i zgłosić wątpliwości.

- To nie jest tak, że klub jest przeciwko wszystkim elementom tej uchwały, tutaj chodzi o jeden punkt, o którym można było porozmawiać. Nie róbmy ludziom mętliku w głowie, że my jesteśmy przeciwko uchwale zmieniającej budżet i tym samym zawali się wiele rzeczy. Nieprawda! Jesteśmy przeciwko jednemu elementowi uchwały i chcemy mieć prawo do tego, aby wyrazić swoje zdanie - podkreślił radny Głuc.

Wiceprezydent zgodził się ze słowami radnego Głuca, że warto rozmawiać i można wypracować wspólny kompromis.

Zaznaczył jednak, iż wykorzystanie rezerwy celowej, jaka przysługuje prezydentowi na 2020 rok już na początku tego roku wiąże włodarzowi ręce w różnych działaniach, także inwestycyjnych. Dodał, iż z tego co wie, na poczet tego zadania pozostało jeszcze 300 tysięcy złotych.

Do dyskusji włączył się również radny Maciej Prostko, który podkreślał że naturalną rzeczą jest, że jeżeli wydajemy środku na bieżącą konsumpcję np. na dopłaty do spółki Sądeckie Wodociągi to pozostaje ich mniej na inwestycje. - To jest oczywiste, bo budżet nie jest z gumy - przypomniał.

O głos poprosili również inni radni, doszło do utarczek słownych, nieeleganckich zwrotów ad personam. Po niemal dwugodzinnej burzliwej dyskusji, większością głosów radni nie przyjęli projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza. 

- Zwracam się do serc i umysłów sądeckich radnych, nie zatrzymujcie miasta, apeluję i błagam o to - mówił wiceprezydent Artur Bochenek.

Po kolejnej dyskusji, rajcy odrzucili także projekt uchwały dotyczący zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020. 

Całość dyskusji w materiale video poniżej.

Sesja rady miasta 31.01.2020 r.

🔴 Na żywo. Sesja rady miasta 31.01.2020 r.

Opublikowany przez Forum Mieszkańców Miasta Nowy Sącz Piątek, 31 stycznia 2020

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.