Bogdan Kałucki

Bogdan Kałucki

miniatura

Imię i nazwisko: Bogdan Kałucki

Nazwa partii: Koalicja Obywatelska
Numer na liście wyborczej: 9

Data i miejsce urodzenia:

05.06.1974 Krynica – Zdrój

Wykształcenie:

Wyższe

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

manager/dyrektor Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych „Nestor”

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu organizacjami społecznymi. Umiejętność kompetentnego zarządzania oraz motywowania do wspólnego działania na rzecz lokalnych społeczności. Ukończyłem Kurs dla kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa i Spółek Komunalnych. Jestem Pełnomocnik d/s. Zarządzania Jakością ISO oraz  Audytorem wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001:2005; PN-EN 18001:2004. Posiadam Certyfikat Bezpieczeństwa ABW ds. niejawnych i tajnych. Jestem członkiem zespołu oceniającego obiekty hotelowe działającym przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie

Przynależność partyjna:

bezpartyjny

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Żonaty, dwoje dzieci. Chcę propagować aktywny tryb życia. Moim hobby jest sport oraz eksplorowanie naszych pięknych górskich terenów. Bardzo lubię piesze wędrówki, rowerowe wypady oraz jazdę na nartach. Jestem pomysłodawcą  i współorganizatorem Krynickiego Rajdu Rowerowego w ramach współpracy pomiędzy Krynicą –Zdrój , a Krynicą Morską. Inicjatywa ta ma za zadanie promować te dwa miasta, a hasłem przewodnim tej inicjatywy jest: Krynica jest jedna a miasta są dwa. Nie boję się również nowych i wymagających wyzwań a do takich zaliczam nurkowanie(posiadam  certyfikat nurkowy)  Pozwoliło mi to odkrycie dotychczas nieznanego pięknego podwodnego świata.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

bardzo dobra znajomość branży turystycznej i uzdrowiskowej. Od 2010 roku jestem prezesem Stowarzyszenia Krynicka Organizacja Turystyczna. Organizacja ta zrzesza podmioty związane z turystyką z terenu Krynicy-Zdrój oraz Doliny Popradu. Skuteczne i aktywne zarządzanie placówkami medycznymi.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

  • Kwestie związane z praworządnością i odblokowania funduszy KPO

  • Usprawnienie dostępności do opieki zdrowotnej.

  • Zapewnienie odpowiedniego finansowania służby zdrowia.

  • Zreformowanie archaicznego systemu nauczania

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

  • rozwiązanie problemów związanych z wykluczeniem komunikacyjnym,

  • czystość powietrza,

  • ochrona źródeł wód mineralnych,

  • powołanie urzędu architekta miasta celem ochrony największych wartości uzdrowiskowych architektonicznych i urbanistycznych Krynicy-Zdroju

  • budowa ścieżek rowerowych w tym ścieżki z Nowego Sącza do Krynicy

  • problemy związane z wyludnianiem się miast i wsi Sądecczyzny,

Chcę zostać posłem ponieważ:

chcę pracować nad intensywnym rozwojem Naszego regionu

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.

(Andrzej Sapkowski, Krew elfów )