Walcz o pieniądze z budżetu obywatelskiego dla Twojego osiedla. Trwa głosowanie!

Walcz o pieniądze z budżetu obywatelskiego dla Twojego osiedla. Trwa głosowanie!

Jeszcze tylko DZIŚ można głosować na zadania, które mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2018. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta, którzy w 2017 roku ukończą co najmniej 16 lat. Głosować można elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza dostępnego  TUTAJ

Oto lista projektów:

„Kolorowe Jarmarki”- Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt – organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku 

Typ zadania: Ogólnomiejski
Koszt po weryfikacji: 272 837 zł

Prezentacja tradycji oraz bogatego dorobku kulturalnego poprzez organizację jarmarków: Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego na sądeckim rynku. Degustacje potraw połączone z pokazami zdobienia wypieków, kiermasz ozdób świątecznych, prezentacje wyrobów świątecznych, spotkania wielkanocne i wigilijne, występy artystyczne i atrakcje dla najmłodszych w tym wynajem bajkowej karuzeli i loteria świąteczna.

***

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – koncert plenerowy dla mieszkańców miasta „W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni” 

Typ zadania: Ogólnomiejski
Koszt po weryfikacji: 129 150 zł

Organizacja koncertu plenerowego w ramach Imienin Miasta dla mieszkańców Nowego Sącza z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem widowiska jest rozbudzenie dumy nowosądeczan i gości z polskiej drogi do wolności i przypomnienie polskich zwycięstw, by nie tylko martyrologia kojarzyła się – zwłaszcza młodemu pokoleniu – z dziejami naszego narodu.

***

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat „Sądecka Liga Mistrzów” 

Typ zadania: Ogólnomiejski
Koszt po weryfikacji: 3 650 zł

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat pod hasłem „Sądecka Liga Mistrzów”, propagującego aktywną formę spędzania wolnego czasu, zdrowy styl życia i dbałość o kondycję fizyczną oraz zasady uczciwej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play.

***

I Sądecki Disco Polo Folk Festiwal 

Typ zadania: Ogólnomiejski
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Projekt polega na organizacji dwudniowego festiwalu muzycznego promującego kulturę lachowską z udziałem zespołów folklorystycznych oraz organizację festiwalu disco-polo z udziałem gwiazdy tego gatunku muzyki. Imprezę zakończy festiwal sztucznych ogni.


PROJEKTY DZIELNICOWE – DZIELNICA I

„Spacerem,rowerem lub biegiem nad Kamienicy brzegiem” – czyli rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Rewitalizacji Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej. Przywrócenie walorów estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz przygotowanie nowych miejsc odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza.

***

Budowa placu zabaw o pow. 300[m2] 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 395 700 zł

Budowa placu zabaw o powierzchni 300m2 na terenie tzw. Starej Sandecji (plac przy Al. Wolności) wyposażonego w urządzenia zabawowe m.in.: zestawy wspinaczkowe ze zjeżdżalnią oraz drabinką, bujaki sprężynowe. Plac zabawa wykonany zostanie z nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzony żywopłotem.

***

„Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom” 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 385 400 zł

Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej. Remont wewnętrznych pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2 wraz z projektem. Modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109.

***

Sądecki Rower Miejski (SRM) – zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy I

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto, Zabełcze. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

***

Rozbudowa chodnika wzdłuż ul. Barskiej 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica I
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Budowa chodnika po lewej stronie ul. Barskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.


PROJEKTY DZIELNICOWE – DZIELNICA II

„Niech szkoła bawi i uczy” – wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 346 400 zł

Wykonanie ogólnodostępnego placu zbaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Montaż zestawu urządzeń zabawowych tj. huśtawki (w tym bocianie gniazdo), zestawu rekreacyjnego „Quadro”, wesołej lokomotywy. Montaż ławek, koszy, wykonanie nawierzchni z poliuretanu. Plac zabaw dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

***

Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Barskim

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na ul. Broniewskiego (dział. ewid. 21/33 obr19) wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. huśtawki, ściankę wspinaczkową, bujaki, wspinaczkę linową, wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz urządzenia edukacyjne (m.in. tablice rysunkowe, połącz zwierzaki). Całkowita modernizacja boiska na ul. Broniewskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia terenu.

***

BEZPIECZNE OSIEDLA – BEZPIECZNY NOWY SĄCZ – czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych, parkingów oraz miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie osiedli Piątkowa i Falkowa

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 397 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez oświetlenie3istniejących przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej. Budowa bezpiecznego parkingu dla mieszkańców miasta korzystających z leśnego kompleksu Lasku Falkowskiego, ogródków działkowych i kaplicy pod wezwaniem św.Antoniego (dział. 1/10 obr 46). Budowa drewnianej altany z paleniskiem i  kompletem 4 stołów przy ul. Botanicznej 15.

***

Bezpieczna szkoła – rozebranie zniszczonego ogrodzenia i wykonanie w jego miejsce nowego wraz z murem oporowym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu
Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 307 962 zł

Zadanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia boiska oraz muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Wykonanie schodów zewnętrznych, murków gabionowych oraz przełożenie gazociągu.

***

Sądecki Rower Miejski (SRM) – zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy II

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa i Westerplatte. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będziew12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

***

Miejsce do grillowania na stadionie Jedności Nowy Sącz 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica II
Koszt po weryfikacji: 32 700 zł

Projekt zakłada posadowienie na obiektach MOSiR przy ulicy Lwowskiej (stadion „Jedności”) altany (wiaty) grillowej, utwardzenie podłoża płytkami betonowymi oraz wymianę obecnych, przestarzałych ławek ze stolikami (znajdujących się pod drzewami) na nowe stoliki – 4 szt. i ławy- 8 szt., a także montaż kosza na śmieci i stojaka na rowery.


 PROJEKTY DZIELNICOWE – DZIELNICA III

Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul.Romana Stramki w Nowym Sączu 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Budowa30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok. 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.

***

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 333 450 zł

Wykonanie dokumentacji i budowa parkingu z kostki betonowej przy ul.Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego. Parking na ok. 30 miejsc postojowych.

***

Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 396 000 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM na osiedlu Gorzków przy ul.Gorzkowskiej. Boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona.

***

Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy III 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

***

Nasze osiedle na sportowo! 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica III
Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Zadanie ma na celu budowę nowego placu zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 na osiedlu Nawojowska, budowę siłowni pod chmurką na terenie Zespołu Szkół Samochodowych tzw. „Samochodówka” oraz rozbudowę obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.


 PROJEKT DZIELNICOWY – DZIELNICA IV

BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka,Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica IV
Koszt po weryfikacji: 398 740 zł

Projekt „Bezpieczne Osiedla – Bezpieczni Mieszkańcy” zakłada podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa na sądeckich osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej dla mieszkańców czyli ciągów pieszych, parkingów oraz dróg na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe.

***

Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy IV 

Typ zadania: Dzielnicowy
Dzielnica: Dzielnica IV
Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego, Wólki. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

Aby umożliwić głosowanie wszystkim, którzy z dowolnych przyczyn nie mogą tego uczynić u siebie w domu, uruchomiono punkty do głosowania zlokalizowane w następujących miejscach: Ratusz – Biuro Obsługi Mieszkańców (Rynek 1),  Biuro Organizacji Pozarządowych (ul. Nawojowska17a), Wydział Komunikacji i Transportu (ul. Wyspiańskiego22), Centrum Informacji Turystycznej (ul. Szwedzka 2) oraz Punkt Informacyjno-Kasowy Urzędu Miasta (Galeria Trzy Korony, ul. Lwowska 80).

Można głosować tylko raz oddając 2 głosy: jeden na projekt ogólnomiejski oraz jeden na projekt dzielnicowy. 

 

AKTUALNE WYNIKI

źródło:www.nowysacz.pl

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about przygotowania Ewy Novel do finału Szansy na sukces

Nowy rozdział w życiu Ewy Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.