Binczarowa, Stary Sącz, Mogilno, Ptaszkowa i wiele innych miejscowości z dotacjami na renowacje zabytków

Binczarowa, Stary Sącz, Mogilno, Ptaszkowa i wiele innych miejscowości z dotacjami na renowacje zabytków

kościół, renowacje, powiat nowosądecki

W tym roku kilka zabytków z Sądecczyzny przejdzie renowację. W budżecie Powiatu Nowosądeckiego zabezpieczono na ten cel 210 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć na: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W tej sprawie radni powiatowi podjęli uchwałę podczas ostatniej sesji. Tym samym 15 tysięcy złotych trafi na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kaplicy św. Anny z 1631 roku w Podegrodziu, 20 tys na czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego na elewacjach i ogrodzeniu Dawnej Cerkwi pw. św. Dymitra w Binczarowej, 10 tys na konserwację ołtarza z obrazem św. Antoniego i dekoracji malarskiej nawy w Kościele pw. Narodzenia N.M.P. Krużlowej Wyżnej i 10 tys na konserwację lewego ołtarza bocznego w Kościele pw. św. Bartłomieja Ap. w Zbyszycach  z I poł XV w. (ostatni etap prac).

Pieniądze trafią również na:

– Konserwację malowideł na ścianie zachodniej i północnej transeptu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej (kontynuacja zadania) – 10 000 zł,
– pełną konserwację malowideł ściennych i kamiennego portalu w prezbiterium Kościoła Parafialnego w Jazowsku (kontynuacja prac) – 10 000 zł,
– konserwację elementów z ołtarza znajdującego się w kaplicy bocznej, zwanej „Kaplicą Kurowską” w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach – 25 000 zł,
– konserwację malarstwa ściennego autorstwa profesora Franciszka Walczowskiego w Kaplicy pw. Matki Bożej w Kościele parafialnym w Łącku – 25 000 zł,
– konserwację techniczna i estetyczna polichromii podbicia i balustrady chóru w Kościele pw. Św. Marcina Bpa w Mogilnie, II część – 20 000 zł,
– ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu w nawie z 1820 r. w Cerkwi pw. Św. Michała Archanioła w Polanach – V etap – 20 000 zł,
– izolację przeciwwilgociowa i odwodnienie fundamentu Kościoła w Żegiestowie – II etap – 20 000 zł,
– modernizację ogrzewania i rozbiórka kotłowni Kościoła w Zubrzyku – 10 000 zł,
-konserwację techniczna i estetyczna dwóch nastaw ołtarzowych w kaplicy pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu – Cyganowicach – 15 000 zł.

,,Dotacji nie otrzymał projekt: Renowacja ścian i sklepienia piwnicy z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej Zabytkowego „Domu na Dołkach” z XVII w. w Starym Sączu (wniosek nie spełnił wymogów formalnych)” – czytamy w komunikacie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Czytaj także: Warsztaty improwizacji teatralnej. Przemiana – słowo klucz

Fot. ilustracyjne pixabay.com 
Share on twitter
Share on facebook

Jesteś tegorocznym maturzystą ? Chcesz zostać prawnikiem lub chcesz poszerzyć swoje umiejętności w zakresie prawa ? Ten materiał jest dla Ciebie

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama