Bilsko – Znamirowice. Będzie lepsza droga…

Bilsko – Znamirowice. Będzie lepsza droga…

Gmina Łososina Dolna zawarła umowę na wykonanie przebudowy fragmentu drogi Bilsko – Znamirowice. Inwestycja ma być gotowa w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, budowę chodnika, stanowisk postojowych, poboczy, kanału technologicznego, kanału deszczowego wraz ze studniami, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem boiska sportowego oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 020 006,36 zł.

„Na jej realizację pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 263 184,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w wysokości 1 100 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 656 822,36 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy. Wykonanie tej ważnej inwestycji drogowej ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą DK 75 oraz wzdłuż obiektów sportowych LKS „Łosoś”, w tym boisk sportowych. W tym celu będą wykonane miejsca parkingowe oraz chodnik dla pieszych” – czytamy w komunikacie urzędu gminy.

– Nie było łatwo, bowiem dopiero trzecie postępowanie przetargowe doprowadziło do wyłonienia wykonawcy. To bardzo duża inwestycja, o szerokim zakresie robót budowlanych, robót koniecznych, bowiem przy tej drodze znajdują się obiekty sportowe, a zatem inwestycja ta musi uwzględniać, chociażby budowę miejsc parkingowych, czy chodnika. Nie tylko przebudowujemy drogę, ale zmieniamy również jej otoczenie, wzmacniając tym samym funkcje rekreacyjno-sportowe przylegających obiektów klubu sportowego „Łosoś” i Orlika. Będzie więc bezpiecznie i estetycznie, co mam nadzieję, zachęci mieszkańców do większej aktywności fizycznej i korzystania z pobliskich obiektów sportowych – podkreśla Andrzej Romanek wójt gminy.

Share on twitter
Share on facebook