Apel prezesa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza podczas otwarcia biura poselskiego Urszuli Nowogórskiej

Apel prezesa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza podczas otwarcia biura poselskiego Urszuli Nowogórskiej

W obecności prezesa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza, kandydata na prezydenta, w sobotę 18 stycznia w Limanowej,  otwarte zostało biuro poselskie Urszuli Nowogórskiej.

– Jesteśmy w okręgu, gdzie dominuje partia rządząca. Wydawało się, że w tym miejscu trudno będzie zdobyć innemu ugrupowaniu dobry wynik. Udało się dzięki zbudowaniu Koalicji Polskiej, dzięki wspólnocie kandydatów, determinacji i ciężkiej pracy liderki, która zapala do współpracy. To biuro będzie miejscem dialogu, współpracy, porozumienia, dyskusji, miejsce porad prawnych. To miejsce dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy na nas głosowali – mówił Kosiniak-Kamysz. – Znam Ulę od 20 lat, bo razem zaczynaliśmy w Forum Młodych Ludowców, później w samorządzie. Bardziej się ucieszyłem z jej mandatu niż ze swojego. Wierzę, że to będzie dobra kadencja, że zrobi bardzo dużo dobrego. Na pewno jest ona symbolem budowy mostów a nie podziałów.

– To miejsce jest otwarte dla wszystkich. Ponad podziałami będziemy tu pomagać ludziom, będziemy otwarci na ludzi. Zapraszam do współdziałania dla dobra naszego regionu, dla dobra ludzi, dla dobra Polski – zapraszała gospodyni – posłanka Urszula Nowogórska.

– Wszyscy tu obecni dobrze mnie znacie, wiecie jaki mam charakter. Moja dotychczasowa praca była rzetelna. Dla mnie liczy się dobro ludzkie, nie przynależność partyjna, funkcje, ale człowiek – deklarowała.

Otwarcie biura było okazją do deklaracji programowych kandydata PSL na kandydata na Prezydenta RP Władysława Kosiniak-Kamysza. Zaapelował on do marszałek Elżbiety Witek o natychmiastowe ogłoszenie dnia wyborów prezydenckich. Drugi apel skierował do prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc o jasną deklarację, czy jest zwolennikiem bytności Polski w Unii Europejskiej. Zadeklarował też konkretne działania w kwestii subwencji oświatowej.

– Deklaruję, że w najbliższym czasie zgłosimy ustawę dotyczącą finansowania edukacji, wynagrodzeń dla nauczycieli. Ona będzie bardzo prostym rozwiązaniem, które wyprowadzi polską szkołę i da szansę samorządom na inwestycje. Subwencja musi w 100 procentach pokrywać wynagrodzenia, które wypłaca rząd. Rząd bierze na siebie wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, samorząd utrzymuje szkołę, dofinansowuje zajęcia dodatkowe, prowadzi dojazdy do szkoły. Taki podział jest jasny i klarowny.

W otwarciu biura poselskiego Urszuli Nowogórskiej wzięło udział wielu samorządowców z Limanowszczyzny i Sądecczyzny. Nie zabrakło byłego posła Bronisław Dutka, który przez 12 lat zasiadał w Parlamencie. Biuro mieści się w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10. Dyrektorem biura został Mirosław Zygmunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Jolanta Bugajska