Andrzej Szarek – nominowany w Rankingu GLG im. Danuty Szaflarskiej

Andrzej Szarek – nominowany w Rankingu GLG im. Danuty Szaflarskiej

Osiągnięcia, w tym szczególnie w roku 2019:

Wybitny indywidualny rzeźbiarz, profesor sztuki. Sądeczanin, ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 r. W latach 1980-1985 studiował na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie Sztuki Piękne. W latach 1985-1990 prezentował rzeźby z Grupą „…kim jesteś”. W latach 2000-2008 był członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 1996-2011 gościnnie wykładał w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii i Szefem Rady Artystycznej BWA Sokół w Nowym Sączu. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 70 happeningów i akcji artystycznych. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W 2019 r. miał swoje wystawy w wielu miastach, m.in. Koszalinie, Lublinie, Łowiczu, Krakowie. Zrealizował także mocno odnotowany w środowisku projekt „Kapliczka Wszystkich Wiernych” w Nowym Sączu.

Z Sądecczyzną wiąże mnie: źródło

Hobby i ciekawostki z życia prywatnego i zawodowego: muzyka, szachy, poezja.

Fot. Arch. Andrzeja Szarka

Share on twitter
Share on facebook