Andrzej na sztandarze… Szkoła Muzyczna w Rożnowie ma patrona!

Andrzej na sztandarze… Szkoła Muzyczna w Rożnowie ma patrona!

29 marca 2021 roku odszedł. Przedwcześnie. Pozostawił pogrążonych w żałobie bliskich, przyjaciół, uczniów… Wiosną tego roku wrócił na zawsze – jako patron szkoły muzycznej, którą stworzył. Zgodnie z uchwalą Rady Gminy Grodek nad Dunajcem Szkoła Muzyczna I Stopnia w Rożnowie otrzymała oficjalnego patrona – w nazwie placówki jest już imię i nazwisko jej założyciela i pierwszego dyrektora — Andrzeja Krupczyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rożnowie. Poświęcono sztandar.  Uczniowie odśpiewali hymn i dali koncert.

Andrzej Krupczyński był naszym kolegą – dziennikarzem, aktorem, niestrudzonym „tragarzem” kultury, którą niósł pod strzechy…

Urodził się 16 marca 1952 roku w Szczawnicy. Był człowiekiem obdarzonym różnorodnymi talentami i wielką charyzmą. Ukończył Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i przez wiele lat pracował z dziećmi oraz młodzieżą licealną. Wykładał w Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu, gdzie ponadto opiekował się uczelnianymi kabaretami. Jako doświadczony radiowiec prowadził wykłady i zajęcia warsztatowe z dziennikarstwa radiowego w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Jego wielką pasją był teatr. Działał aktywnie zarówno na scenie amatorskiej, jak i zawodowej. Pisał scenariusze, tworzył oprawy muzyczne, reżyserował, zarządzał pracą artystyczną i grał. Związał się z Teatrem Poezji „Szeptem”, a także Teatrem Robotniczym imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, na którego deskach zadebiutował jako aktor w 1981 roku. Głęboko zapadł w pamięć nowosądeckim miłośnikom poezji, a także komedii, między innymi jako Cześnik z Zemsty Aleksandra Fredry. W 1983 roku  za umiejętności  aktorskie  otrzymał  wyróżnienie  na Ogólnopolskim Festiwalu Jednego Aktora w Zgorzelcu. W 1985 roku uzyskał uprawnienia aktora zawodowego, pomyślnie zdając egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Znany z poczucia humoru i poetyckiej wrażliwości współpracował z sądeckimi kabaretami Lach, Za oraz Ergo. Za popularyzację sztuk teatralnych Starosta Nowosądecki wręczył mu w 2009 roku „Złote Jabłko Sądeckie”.

Andrzej Krupczyński zaznaczył się również w świecie dziennikarstwa jako radiowiec, publicysta i redaktor telewizyjny. Współpracował z Radiem Kraków, kierując jego nowosądeckim studiem. Pisał artykuły dla sądeckich oddziałów „Gazety Krakowskiej” oraz „Dziennika Polskiego”. Pełnił funkcję dyrektora Radia Echo oraz redaktora Telewizji Kablowej w Nowym Sączu, gdzie prowadził między innymi autorskie audycje „Dogonić Pegaza”. Zajmował się także redakcją miesięcznika „Znad Jeziora Rożnowskiego”, promującego region, z którym czuł się szczególnie związany.

Był niestrudzonym animatorem kultury o nieprzeciętnych zdolnościach organizatorskich. Pełnił obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu i współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury (obecnie Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ). Przez wiele lat piastował funkcję dyrektora Ośrodka Kultury, Turystyki  i  Sportu  w  Gródku   nad   Dunajcem.   Był pomysłodawcą i organizatorem cyklicznej imprezy Dni Jeziora Rożnowskiego, która ożywiła gminne życie kulturalne   i   sportowe,   a   także    przyczyniła  się do turystycznej promocji regionu. Jako pełen zapału żeglarz zorganizował w Gródku nad Dunajcem sekcję żeglarską.

Zarządzał Centrum Kultury w Krynicy Zdroju, gdzie objął kierownictwo nad organizacją dwóch edycji Festiwalu im. Jana Kiepury. Oprócz piastowania wysoko postawionych funkcji dyrygował lokalnymi chórami, orkiestrami i opiekował się zespołami regionalnymi.

Wspierał również wszelkie regionalne inicjatywy kulturalne. Dzięki jego zaangażowaniu powstał Zespół „Rożnowska Dolina”, a działający zespół regionalny „Małe Rożnowioki” zyskał merytoryczne wsparcie w zakresie szkolenia instruktorskiego i pomocy przy przygotowaniu strojów.

W 2016 roku zainicjował założenie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pogórze”, które miało na celu wsparcie obu zespołów. Zespoły, w których powstanie i działalność Dyrektor Krupczyński był szczególnie zaangażowany, znane są dobrze w całej południowej Polsce i coraz prężniej kontynuują swoją działalność. W tym samym roku dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, podczas XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, złożył mu szczególne podziękowanie za jego ożywiające kulturę i sztukę działania.

Andrzej Krupczyński zmarł 29 marca 2021 roku. Pozostawił po sobie imponującą spuściznę, pośród której szczególne miejsce zajmuje szkoła muzyczna. Nie można mówić o Szkole Muzycznej I stopnia w Rożnowie,  nie mówiąc o Andrzeju Krupczyńskim. Powstała z jego inicjatywy w 2010 roku. Był jej pierwszym dyrektorem. Data urodzin Andrzeja Krupczyńskiego przypadająca na dzień 16 marca na stałe wpisze się w harmonogram szkolnych uroczystości jako Święto Patrona Szkoły.

Zaczęło się skromnie od trzydziestu kilku uczniów grających na skrzypcach, fortepianie, akordeonie i saksofonie. Zajęcia odbywały się w budynku wymagającym remontu. Jednak dla Dyrektora Krupczyńskiego wyzwania stanowiły siłę napędową. Obecnie założona przez niego Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie, z punktami w Przydonicy i Chełmcu, liczy 158 uczniów oraz 27 nauczycieli, uczących gry na skrzypcach, gitarze, fortepianie, akordeonie, klarnecie, trąbce, saksofonie oraz teorii muzyki. W jej ramach działa chór i orkiestra. Główna siedziba placówki mieści się w Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie, który dzięki staraniom Dyrektora i wsparciu Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem został odremontowany i rozbudowany, oddany do ponownego użytku w 2019 roku. Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielu rozwija swoje umiejętności w szkołach muzycznych II stopnia.

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Andrzeja Krupczyńskiego w Rożnowie symbolizuje postawę człowieka niestrudzonego w wychowaniu przez sztukę, w dążeniu do celu, pełnego ciepła, życzliwości i niewyczerpanej energii.

Spełnił się jako człowiek teatru, pedagog, dziennikarz, animator kultury, a także zapalony żeglarz, który odnalazł swoje miejsce nad Jeziorem Rożnowskim. Ci, którzy znali go osobiście, powiedzieliby o nim – dusza człowiek. Szczególnego znaczenia nabierają dzisiaj wyśpiewane przez niego  słowa,  utrwalone na płycie Krucjata do Europy kabaretu Ergo: „I nie chcę więcej nic od życia […], bym mógł swej duszy bez przepicia rzec: przyjacielu”.

(Biogram pochodzi z ulotki przygotowanej przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Rożnowie)

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury Gródek nad Dunajcem

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.