Andrzej Barna

Andrzej Barna

Imię i nazwisko: Andrzej Barna

Nazwa partii: TRZECIA DROGA
Numer na liście wyborczej: lista 2, pozycja 19

Data i miejsce urodzenia:

27.07.1989 Gorlice

Wykształcenie:

średnie rolnicze

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

rolnik-przedsiębiorca Kunkowa

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Cechuje mnie efektywne dążenie do postanowionych  sobie celów życiowych jak i zawodowych.

Przynależność partyjna:

PSL

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Radny Gminy Uście Gorlickie. Szczęśliwy mąż i ojciec czteroletniej córeczki. Od 2011 roku prowadzę gospodarstwo rolne a od 2020 roku rozpocząłem jednoosobowa działalność gospodarczą.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Przynależność etniczna -Łemek.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

bezpieczeństwo żywnościowe,  Polska żywność na polskich stołach jak i również uszanowanie ciężkiej pracy polskiego rolnika.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

najważniejszym problemem jest komunikacja. Jak również dążenie do utworzenia obwodnicy Gorlic co w efekcie przyczyni się do rozładowania korków na ulicy Kościuszki w Gorlicach (Zawodzie).

Chcę zostać posłem ponieważ:

zależy mi  pomocy polskim rolnikom i przedsiębiorcom.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Bez Rolnika życie zanika.

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama