6 lipca promocja najnowszego tomu „Rocznika Sądeckiego”

6 lipca, sądeczanie będą mieli okazję zapoznać się z kolejnym tomem tego wydawnictwa odkrywającego dawne, nowe i najnowsze dzieje naszego miasta i regionu.  Promocja rozpocznie się w sali posiedzeń sądeckiego ratusza, o godz. 16. 30.

Obecny, XVL tom poświęcony jest dwóm zasłużonym dla regionu osobom – mówi Jerzy Leśniak, członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Mowa tutaj o byłym wojewodzie nowosądeckiemu, pośle  i działaczu „Solidarności” Józefie Jungiewiczu  oraz o dr. hab Józefie Hamplu z Uniwersytetu Pedagogicznego,  związanemu z „Rocznikiem” od ponad ćwierćwiecza.

Łącznie w działach „Artykuły”, „Materiały”, „Biogramy”, „Recenzje” i „Kronika” w najnowszym numerze „Rocznika” znajdzie się 39 różnych opracowań.

„Rocznikowi” towarzyszą dwie publikacje z serii „Biblioteka Rocznika”: – „Dzieje rodu Aleksandrów” prof. Tadeusza Aleksandra oraz „Sto scen z historii Nowego Sącza 1292 -2017” autorstwa Andrzeja Górszczyka, Jerzego Leśniaka i Leszka Migrały .

Przed spotkaniem w ratuszu będzie można nabyć wymienione wydawnictwa po cenach promocyjnych. W późniejszym terminie będą one w sprzedaży w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Nowym Sączu, al. Wolności 23, tel. 18 443-89-59.

 Zawartość nowego „Rocznika”

 • Cecylia Kuta

JÓZEF JUNGIEWICZ (1936–2015) – BIOGRAFIA OPOZYCJONISTY

 • Feliks Kiryk

JÓZEF HAMPEL – WSPOMNIENIE SERDECZNE

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Sławomir Wróblewski

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA W SĄDECCZYŹNIE W ŚWIETLE DYSKUSJI O CHRYSTIANIZACJI MAŁOPOLSKI W IX–X WIEKU

 • Miroslav Števík

K DEJINÁM STAREJ ĽUBOVNE V ROKOCH 1412–1556

 • Marceli Kosman

POTĘGA I UPADEK MARSZAŁKA WIELKIEGO KORONNEGO – Z DZIEJÓW RODU LUBOMIRSKICH NA SĄDECCZYŹNIE W XVII WIEKU

 • Robert Tabaszewski

POWSTANIE I ORGANIZACJA C.K. SĄDU OBWODOWEGO W NOWYM SĄCZU W LATACH 1855–1914

 • Katarzyna Maria Pławecka

ŚWIAT WARTOŚCI ZOFII OLEKSÓWNY – (NIE)ZWYCZAJNEJ POLONISTKI

 • Leszek Migrała

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM SĄCZU W LATACH 1951–1977

 • Jerzy Leśniak

NOWY SĄCZ JAKO STOLICA WOJEWÓDZTWA NOWOSĄDECKIEGO (PRÓBA BILANSU 1975–1998)

MATERIAŁY

 • Agata Tobiasz

SPOSOBY UJĘĆ NOWEGO SĄCZA W RELACJACH DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH PODRÓŻNIKÓW

 • Iwona Droździk

JÓZEF WIENIAWA ZUBRZYCKI – DARCZYŃCA SĄDECKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 • Rafał Skąpski

ROK 1914 W BRZEZNEJ W KORESPONDENCJI JANA SKĄPSKIEGO Z ADAMEM STADNICKIM ORAZ W PAMIĘTNIKACH ZOFII SKĄPSKIEJ

 • Leszek Migrała

STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE NOWOSĄDECKIM OD POŁOWY 1945 DO STYCZNIA 1947 ROKU W ŚWIETLE AKT STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU

 • Piotr Sadowski „SZTURMOWNIK” NAD DUNAJCEM. DZIAŁANIA SOWIECKIEJ 8. ARMII LOTNICZEJ NA SĄDECCZY/ŹNIE W STYCZNIU 1945 ROKU

Recenzje

 

 • Ryszard M. Remiszewski POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ PIENIŃSKI, Szczawnica 2013 (Leszek Migrała)
 • Anna Totoń CHRYZANTEM UHACZ I ROMAN UHACZ – PRZYJACIELE BOLESŁAWA BARBACKIEGO, Stary Sącz 2014 (Tadeusz Aleksander)
 • PAMIĘCI SĄDECKICH RODÓW „ZACHOWAJMY W PAMIĘCI”, Katalog wystawy opr. Anna Totoń i Rafał Bobrowski (Tadeusz Aleksander)
 • Władysław Orkan PIEWCA GORCÓW I PODHALA, red. naukowa Bolesław Faron, Kraków 2015 (Bogusław Kołcz)
 • NIEPOKALANKI W NOWYM SĄCZU, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, praca zbiorowa, Nowy Sącz 2015(Ks. Jerzy Jurkiewicz)
 • NOWY SĄCZ I SĄDECCZYZNA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ, praca zbiorowa pod red. Grzegorza Olszewskiego, Nowy Sącz 2015 (Michał Baczkowski)
 • Janusz Hetmańczyk KOLONIŚCI JÓZEFIŃSCY W ZAGORZYNIE KOŁO ŁĄCKA, Dobieszowice 2015 (Franciszek Leśniak)
 • Ks. Marek Kluz KUSTOSZ SĄDECKIEJ GÓRY TABOR”. OSOBA I POSŁUGA KSIĘDZA WŁADYSŁAWA LESIAKA (1908-1977), Kraków 2015 (Ks. Jerzy Jurkiewicz)
 • Jerzy Giza SĄDECKI GARNIZON I JEGO ŻOŁNIERZE1918‒1922,Kraków 2015 (Jacek Paluch)
 • Jan Wnęk ROZWÓJ IDEOLOGII PRZEMYSŁOWEJ W GALICJI 1866‒1918,Warszawa 2015 (Krzysztof Broński)
 • Ks. Andrzej Jedynak MARTYROLOGIA DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI TARNOWSKIEJ W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ, Nowy Sącz 2014 (Ks. Kazimierz Talarek)
 • Tadeusz M. Trajdos LEŚNICA PIENIŃSKA. Z DZIEJÓW WSI, KOŚCIOŁA I PARAFII, Nowy Targ 2016 (Jacek Adamczyk)
 • Markus Lustig SKRWAWIONY PUCH, Nowy Sącz 2016 (Bogusław Kołcz)
 • KOMPENDIUM WIEDZY O SPORCIE SĄDECKIM Jerzy Leśniak, Sławomir Siko­ra: Panorama sportu sądeckiego, Nowy Sącz 2016, tom 1 i 2 (Tadeusz Aleksander)

BIOGRAMY

 • Jerzy Żak (1937–2014) (Barbara Bałuc)
 • Zygmunt Żabecki (1937–2014) (Piotr Gryźlak)
 • Jerzy Bogusz (1921–2016) (Jerzy Leśniak)
 • Stanisław Faliński (1923–2016) (Rafał Skąpski)
 • Tadeusz Żygłowicz (1932–2016) (Władysław Mróz)
 • Ks. Mieczysław Szabla (1935–2016) (Tadeusz Duda)
 • Jan Rosiek (1947–2016) (Sławomir Sikora)
 • Ryszard Aleksander (1946–2016) (Tadeusz Aleksander)

KRONIKA

 • NOWY SĄCZ W 2016 ROKU (Jerzy Leśniak)
 • PROF. DR HAB. STANISŁAW MAJEWSKI – EMERYTOWANY PROFESOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – COLLEGIUM MEDICUM (Maciej Małecki)

ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE

MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII SĄDECCZYZNY W 2016 ROKU (Marta Treit)

fot. Rocznik Sądecki, dts24

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.