41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Sądeczanie pamiętają

41. rocznica podpisania Porosumień Sierpniowych, Solidarność Nowy Sącz

Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i NSZZ ,,Solidarność” rozpoczęła wczoraj (30 sierpnia) nowosądeckie obchody 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Kwiaty pod obeliskiem przypominającym o tamtych wydarzeniach złożyli reprezentanci środowisk kombatanckich, służb mundurowych, a także parlamentarzyści i samorządowcy.

Kościół Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, w którym odbyło się nabożeństwo, wybudowano niegdyś dzięki uporowi związkowców. Udzielenie zgody na wzniesienie świątyni było jednym z postulatów strajkujących w 1980 roku pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu.

– Powstanie Solidarności przyczyniło się do wielkich zmian nie tylko w Polsce, ale i Europie. Wielką rolę odegrał w tym dziele Kościół, w tym Ojciec Święty Jan Paweł II. Staramy się pielęgnować piękne idee tego związku i reagujemy na wyzwania, które niesie rzeczywistość – podkreślał podczas wczorajszych uroczystości Krzysztof Kotowicz, kierujący strukturami sądeckiej „Solidarności”.

Zaznaczył również, iż ,,Solidarność” domaga się m.in. poprawek w ustawie zakazującej pracy w niedziele, ponieważ są w niej luki, umożliwiające obchodzenie przepisów.

Strajk w Nowym Sączu 

Czterogodzinny strajk Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu odbył się 27 sierpnia 1980 roku. Wówczas autobusy nie wyjechały z zajezdni na ustalone trasy. Wysunięto postulaty ekonomiczne i socjalne, do których rozpatrzenia do 10 września zobowiązały się władze administracyjne i partyjne. Strajk pracowników WPK był pierwszym na Sądecczyźnie. W związku z tym, iż władze Nowego Sącza nie udzieliły odpowiedzi postulantom, 10 września ogłoszono bezterminowy strajk. Wzięło w nim udział 400 pracowników. W skład Komitetu Strajkowego weszli: Jerzy Wyskiel (przewodniczący), Tadeusz Jung, Stanisław Jurczak, Władysław Hejmej i Mieczysław Wójtowicz, Edward Wójcik, Stanisław Kędroń, Stanisław Szufa, Adam Janik. Początkowo strajkujący przedstawili 12 postulatów, jednak w trakcie rozmów dopisano trzynasty, którym było odwołanie ze stanowiska wojewody nowosądeckiego Lecha Bafii.

Strajk trwał cztery dni (do 14 września) i zakończył się podpisaniem porozumienia, w którym władze zobowiązały się do realizacji postulatów protestujących. Dzień później, 15 września, autobusy wróciły do normalnego kursowania.

„Postulaty Komitetu Strajkowego WPK w Nowym Sączu.

 1. Powołać Niezależne Wolne Związki Zawodowe
 2. Podwyższyć płace, poprawić warunki bytu załogi
 3. Wydać zezwolenie na budowę Kościoła na oś. Millenium
 4. Przywrócić przychodnię lekarska zabrana przez Poliklinikę MO
 5. Poprawić warunki mieszkaniowe – przydział co najmniej 2 mieszkań rocznie
 6. Obniżyć wiek emerytalny kierowców WPK w całej Polsce
 7. Kasyna milicyjne przeznaczyć dla całego społeczeństwa
 8. Przydzielić przedsiębiorstwu 20 autobusów Beriet i 20 Autosanów
 9. Zabezpieczyć miejsca w przedszkolach dla pracowników WPK
 10. Przywrócić naukę religii do szkół
 11. Przywrócić deputat węglowy
 12. Poinformować społeczeństwo o postulatach WPK
 13. Odwołanie ze stanowiska Wojewodę Nowosądeckiego Lecha Bafię”

Podczas uroczystości uhonorowano pamiątkowymi medalami 40-lecia ,,Solidarności”  ks. Czesława Paszyńskiego – proboszcza parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu oraz Andrzeja Szkaradka – legendarnego przywódcę sądeckiej „Solidarności”. Odznaczenia nie udało się wręczyć ww. w ubiegłym roku z powodu obostrzeń związanych z pandemią. Medale w 2020 roku otrzymali również: Jerzy Wyskiel, Tadeusz Jung, Władysława Podmańska oraz Mieczysław Wójtowicz.

41. rocznica podpisania Porosumień Sierpniowych, Solidarność Nowy Sącz

Porozumienia sierpniowe – cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Były to (kolejno): porozumienie w Szczecinie – 30 sierpnia 1980, sygnowane przez Mariana Jurczyka (z ramienia rządu przez Kazimierza Barcikowskiego); porozumienie w Gdańsku – 31 sierpnia 1980, sygnowane przez Lecha Wałęsę – w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina, charakterystycznym wielkim długopisem (z ramienia rządu przez Mieczysława Jagielskiego); porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju – 3 września 1980, sygnowane przez Jarosława Sienkiewicza z MKS przy KWK Manifest Lipcowy (z ramienia rządu przez Aleksandra Kopcia); porozumienie w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza) – 11 września 1980, sygnowane przez Zbigniewa Kupisiewicza (z ramienia rządu przez Franciszka Kaima). 
Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/
Paweł Szeliga/
Źródło: SolidarnośćKraków.pl/
encyklopedia PWN
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.