32 stulatków żyje w powiecie nowosądeckim. Co miesiąc dostają po 4 tysiące złotych

Wielu z nas chciałby w zdrowiu dożyć stu lat, jak się okazuje, jest na to spora szansa. Co roku w całej Polsce zwiększa się liczba stulatków. Obecnie jest ich około 1,9 tys. Najstarsza kobieta ma 112 lat, a mężczyzna - 111 lat*. W Małopolsce takich osób jest 180. Najstarsze są trzy kobiety, które mają po 108 lat, jedna z nich mieszka w Nowym Sączu.  Zaś najstarszy mężczyzna liczy już sobie 107 wiosen. 

Renault2

W powiecie krakowskim żyje 99 stulatków, w chrzanowskim - 23, w tarnowskim - 26, a w nowosądeckim - 32. Okazuje się, iż w ww. populacji to kobiety są ,,górą", stanowią aż 85% wszystkich stulatków. Według prognozy,* w Polsce w 2040 r. osób, które ukończyły sto lat będzie 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys. Z racji wieku, czyli przekroczenia ,,setki", Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tzw. świadczenia honorowe.

Nagroda za długowieczność 

Osoby, które mają minimum sto lat, otrzymują comiesięcznie cztery tysiące złotych. Ci, którzy wcześniej pobierali świadczenia emerytalne, rentowe z ZUS nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie. Świadczenie honorowe jest przyznane z urzędu, dożywotnio, w momencie ukończenia stu lat.

- Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS - informuje Anna Szaniawska, rzeczniczka małopolskiego ZUS-u.

Skąd kwota 4 tysięcy złotych?

Kwota podstawowa wysokości świadczenia honorowego jest równa tej, używanej do obliczania emerytur, rent i corocznie jest ustalana początkiem marca.

- Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od marca 2019 r. wynosi 4 003,88 zł - informuje pracownica ZUS.

Coraz mniej dzieci

- W Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa. Polega ono na zmniejszającej się dzietności oraz wydłużaniu się trwania życia. W efekcie rośnie udział populacji w wieku poprodukcyjnym, a maleje udział populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Cały czas zwiększa się liczba osób, które ukończyły 100 lat - przekazuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie małopolskim.

Według prognozy demograficznej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb długoterminowych założeń makroekonomicznych*, w 2060 roku w Polce będzie żyło o około 4 miliony mniej osób niż obecnie, czyli 34,6 mln, a w 2080 roku - 31,3 mln. Zwiększa się ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Do 2056 roku ma być ich 12,7 mln, czyli o 4,4 mln więcej niż w 2018 r. (o prawie 54%).

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe z ZUSWiek najstarszej osoby pobierającej świadczenie honorowe
Odział ZUS w Krakowie99108
Oddział ZUS w Nowym Sączu32108
Oddział ZUS w Chrzanowie23108
Oddział ZUS w Tarnowie26106

 

 Źródło: ZUS

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.