1,5 miliarda na budowę drogi z Sącza do Brzeska

1,5 miliarda na budowę drogi z Sącza do Brzeska

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło Radzie Ministrów ,,Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (w perspektywie do 2025)”. Program został przyjęty 12 lipca. Jednym z jego punktów jest zapewnienie finansowania budowy drogi zwanej ,,Sądeczanką” – z Nowego Sącza do Brzeska. Wysokość wydatków na ten cel określono na prawie 1,5 miliarda złotych.

Rada Ministrów zwiększyła limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych z 107 mln do 135 mld zł. W tej sumie znajduje się budowa 47, 1 km drogi krajowej nr 75 Nowy Sącz- Brzesko. W programie droga ta była uwzględniona już wcześniej, jednak miały być na nią przeznaczone środki, które zostałyby zaoszczędzone przy realizacji projektu.

Celem przebudowy drogi  jest usprawnienie połączenia trasy z Nowego Sącza do Brzeska z autostradą A4 oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. W latach 2012-2014 liczba wypadków na tym odcinku wzrosła prawie dwukrotnie.

Obecnie na trasie Nowy Sącz-Brzesko przejeżdża dziennie 8,5-18 tys pojazdów. Po zakończeniu przebudowy 47 kilometrowego odcinka ruch może wzrosnąć do 12,1-22,6 tys. aut na dobę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, w 2016 roku, zleciła
firmie Halcrow Group Sp. z o.o. przygotowanie opracowań, analiz i dokumentacji związanej z przebudową drogi. Na to zadanie wyznaczono  czas do czerwca 2019 roku.

Fot. Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział Polski

Reklama