Znamy plan budowy mostu heleńskiego

Znamy plan budowy mostu heleńskiego

Miejski Zarząd Dróg kończy przygotowania specyfikacji do przetargu na budowę mostu heleńskiego. Budowa ma rozpocząć się w maju lub czerwcu.

Mamy nadzieję, że do końca marca uda się ogłosić przetarg, wtedy też będziemy znali dokładne koszty inwestycji zaproponowane przez potencjalnych wykonawców – mówi Grzegorz Mirek, dyrektor MZD w Nowym Sączu.

Budowa mostu i przebudowa układu komunikacyjnego po obu stronach Dunajca ma kosztować ok. 90 mln zł. Mowa o dwóch skrzyżowaniach – jednym typu: średnie rondo i drugim typu: rondo turbinowe.

Wszystko zależy od tego, jakie koszty poda wykonawca. Ten, który zaproponuje najniższą cenę oraz spełni kryteria przetargowe, będzie się mógł ubiegać o wykonanie tego zadania –  dodaje Grzegorz Mirek i podkreśla, że przygotowany już został wstępny harmonogram prac. – Chcemy aby most był gotowy do końca 2018 roku. Mamy nadzieję że uda nam się dotrzymać tego terminu, zwłaszcza, że sama inwestycja, choć technicznie skomplikowana nie jest długa.

Prace budowlane ruszą jednocześnie na 3 odcinkach: w miejscu budowy samego mostu oraz na rondach. Rozpoczną się  w maju lub w czerwcu.

Rozpoczęcie prac budowlanych nie oznacza automatycznego wyłączenia z użytku obecnego mostu. Stanie się tak dopiero wtedy, kiedy taką potrzebę zgłosi wykonawca. Wiadomo jednak, że mieszkańcy samego miasta oraz regionu będą musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym przez cały okres trwania inwestycji. Mowa przede wszystkich o korkach, których niestety, nie będzie można uniknąć.

FOT. TB