Zmarł Józef Jarecki, działacz sądeckiej "Solidarności"

Zmarł Józef Jarecki, sądecki działacz "Solidarności", który 18 września 1980 r. kierował strajkiem w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Informację o jego śmierci przekazało Stowarzyszenie Sieć Solidarności w Krakowie . Józef Jarecki był współzałożycielem struktur związkowych w ZNTK i uczestnikiem trzydniowego strajku w sądeckim ratuszu w styczniu 1981 r. W stanie wojennym wydawał podziemne pismo "Wiadomości Nowosądeckie". W lutym 1982 został za to aresztowany, a w maju skazany na cztery lata więzienia i osadzony w więzieniu w Hrubieszowie. Zwolniono go na mocy aktu łaski Rady Państwa.

***

Z "Encyklopedii Solidarności":

Józef Jarecki, ur. 19 III 1951 w Głogowie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Wydział Mechaniczny, kier. budowa maszyn, spec. obróbka skrawaniem (1974).

1974-1976 technolog obróbki skrawaniem w Głogowskiej Fabryce Maszyn Budowlanych; 1976-1982 technolog obróbki skrawaniem w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Autor wynalazków z dziedziny obróbki skrawaniem. 1963-1968 członek PTTK; 1964-1974 w ZHP, podharcmistrz; 1969-1973 członek ZMP, 1977-1979 ZSMP; od 1976 w klubie żeglarskim.

18 IX 1980 współorganizator i przewodniczący KS podczas strajku w ZNTK (wysuwano m.in. postulaty płacowe). Od 26 IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, do 17 X 1980 przewodniczący KZ przy ZNTK, od 8 X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego „S” w Nowym Sączu, od 17 X 1980 w MKZ Kraków (od 11 XII 1980 MKZ Małopolska). 9-11 I 1981 członek KS podczas strajku w Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), następnie rzecznik prasowy (do VI 1981) podczas rozmów MKZ Małopolska z Komisją Rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. 7 VIII 1981 uczestnik marszu przeciwko zubożeniu społeczeństwa. Kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. paryskiej „Kultury” i „Gońca Małopolskiego”, ulotek.

Po 13 XII 1981 w podziemnych strukturach „S”; współorganizator (z Tadeuszem Nitką, Konstantym Konarem, Andrzejem Szkaradkiem, Henrykiem Najduchem, Jerzym Wyskielem i Józefem Grzybem) zbierania składek na internowanych; w I 1982 współorganizator i wydawca (obok Tadeusza Piaseckiego, Zbigniewa Leśniaka, Krzysztofa Węglowskiego-Króla, Piotra Kałamarza) podziemnego pisma „Wiadomości Nowosądeckie”. 9 II 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Nowym Sączu i Krakowie, 6 V 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych za współorganizowanie wydawania nielegalnego pisma, osadzony w ZK w Hrubieszowie, w V 1982 zwolniony z pracy, 28 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa (uchwała z 12 V 1983). 1983-1986 kierownik produkcji pomocniczej w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Nowym Sączu, 1986-1989 ajent stacji CPN w Krakowie. Od 1983 działacz Konfraterni Robotniczej, współorganizator grupy pomagającej aresztowanym (organizator pomocy prawnej), Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę w kościele oo. Jezuitów; organizator i kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Wiadomości Nowosądeckich”, „Hutnika”, ulotek (wśród odbiorców pracownicy nowosądeckich zakładów); od 1984 pośrednik w kontaktach z francuskim związkiem CFTC; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 członek KO „S” w Nowym Sączu, Uczestnik kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 (organizator spotkań i plakatowania). 1991-1998 dyrektor ds technicznych ZNTK (od 1994 ZNTK S.A.); 1998-2002 dyrektor naczelny PPKS Nowy Sącz; 2002-2004 kierownik techniczno-eksploatacyjny firmy Transglimar Sp. z o.o. w Gorlicach; 2004-2008 w PKS SA Nowy Sącz, specjalista ds. inwestycji, od 2006 prezes. W 2006 kandydat w wyborach samorządowych z listy Małej Ojczyzny. Od 2002 wiceprezes stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia. Od 2009  wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

 

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.