Zmarł Jerzy Leśniak, autor Encyklopedii Sądeckiej

Zmarł Jerzy Leśniak, autor Encyklopedii Sądeckiej

Dopiero zakończył pracę nad drugim wydaniem Encyklopedii Sądeckiej, a w myślach miał już mnóstwo planów na to co jeszcze napisać, jaki  jeszcze skrawek lokalnej historii lub codzienności ocalić od zapomnienia.  Encyklopedia II, która pewnie wkrótce trafi do rąk sądeczan to był ostatni zrealizowany plan Jerzego Leśniaka. Zmarł dziś w nocy. Serce odmówiło posłuszeństwa.

W kwietniu pochował tatę.

„Jurek był mistrzem pióra i Mistrzem Mowy Polskiej. Kochał ludzi i życie. Chciał żyć za szybko, zrobić za dużo, prześcignąć czas. Obdarzyć sobą zbyt wielu. Zapomniał o sobie…”

Bogusław Kołcz

Jerzy urodził się 14 sierpnia 1957 w Nowym Sączu. Był absolwentem nowosądeckiego I LO im. Jana Długosza  (1976) i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980). Pracował w tygodniku „Dunajec” (1980-1988), „Gazecie Krakowskiej (1989-1995), „Dzienniku Polskim” (1996-2003) oraz w Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu (1992-2001).

W latach 2003-2006 był rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza.

W dorobku zawodowym miał również kierowanie tygodnikiem „Echo” w Nowym Sączu (1996) i kwartalnikiem „Nowy Sącz” (od 2005), pracę w komitecie redakcyjnym „Rocznika Sądeckiego” (od 2007) oraz  misję wykładowcy dziennikarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (od 2001).

Współpracował z miesięcznikiem „Sądeczanin” (2008–2011), z „Almanachem Sądeckim” (od 2010) i „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” (od 2014).

Był też korespondentem prasy polonijnej w USA, autorem artykułów w „Kurierze Starosądeckim”, „Znad Popradu”, „MieścieNS”, a wcześniej w „Ziemi Sądeckiej”, „Głosie ZNTK” i „Głosie Sądeckim”. Redagował „Głos Newagu (2006) i „Gazetę Chrobrego” (2008).

Mnóstwo serca i czasu poświęcił też Klubowi Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, którego był sekretarzem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 24 sierpnia. O godzinie 9.30 zostanie odprawiona msza żałobna w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza. O godz. 13. ostatnie pożegnanie na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.  

  Najważniejsze dzieła Jurka:

 • Encyklopedia Sądecka (współautor: Augustyn Leśniak, Karol Leśniak), 2000
 • Nowy Sącz – miasto niezwykłe (współautor: Piotr Droździk, Augustyn Leśniak), 2004
 • Nowy Sącz – z wieży ratuszowej (album – (współautor: Sławomir Sikora), 2006
 • Gród św. Kingi (album ze zdjęciami Adama Bujaka), 2007
 • Panorama Kultury Sądeckiej (współautor: Sławomir Sikora), 2008
 • Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczpospolitej (współautor Henryk Szewczyk), 2008
 • Szkoła Chrobrego 1908-2008, 2008
 • Sądeckie ścieżki – od Ziemi Świętej do Kalifornii. Reportaże z 25 krajów, 2012
 • 101 sądeczan, 2012
 • Panorama sportu sądeckiego, I-II t. (współautor: Sławomir Sikora), 2016

 

 

Fot. z archiwum Jurka Leśniaka

Share on twitter
Share on facebook