Ziarnko Gorczycy - zgłoś kandydatów do plebiscytu

Do 20 stycznia można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji znanego na Sądecczyźnie plebiscytu "Ziarnko Gorczycy" - akcji dobroczynnej połączonej z wręczeniem nagród za mądre wspieranie inicjatyw społecznych i charytatywnych. Jak co roku, nagrody przyznane będą osobowościom, firmom i organizacjom zgłaszanym przez mieszkańców regionu.

Zgłoszenia kandydatów do statuetek Ziarnka można przesyłać do 20 stycznia 2019 roku, elektronicznie na adres: [email protected] lub [email protected]ązeksadeczan.pl, bądź też pisemnie na adres: TPCH Sądeckie Hospicjum, ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz.

Zgłoszenia muszą zawierać uzasadnienie oraz informację o osobie lub instytucji zgłaszającej.

„Ziarnko Gorczycy” to jeden z najbardziej znanych w naszym regionie plebiscytów, promujących osoby bezinteresownie pomagające drugiemu człowiekowi. Statuetka „Ziarnka Gorczycy” to najwyższe uznanie dla ludzi wielkiego serca, którzy wspierają potrzebujących czy niepełnosprawnych, oddając im swój czas, ofiarując dobry gest albo pomagając finansowo.

Warto rozejrzeć się wokół i doceniając wielkie serca ludzi i instytucji bezinteresownie niosących pomoc, zgłosić ich do udziału w plebiscycie.

Patronat medialny nad plebiscytem objął "Dobry Tygodnik Sądecki"

 

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie