Zarząd MZPN Podokręg Nowy Sącz powołał Komisje Statutowe

Pierwsze posiedzenie Zarządu MPZN Podokręg Nowy Sącz było bardzo pracowite. Prezes Paweł Cieślicki przedstawił swoją wizję pracy oraz powołano szereg komisji statutowych.

Podczas wystąpienia nowy prezes Paweł Cieślicki powiedział m.in.: – Dziękuję za tak wielkie poparcie podczas wyborów na funkcję prezesa MZPN Podokręgu Nowy Sącz. Mam głęboką nadzieję, iż nie zawiodę zaufania. Jestem świadomy, iż przed nami bardzo dużo pracy organizacyjnej. Nie zamierzam w najbliższym okresie (i daję sobie na to 100 dni) wykonywać zaskakujących ruchów, tak organizacyjnych jak i to kadrowych. Chcę się wszystkiemu dokładnie przyjrzeć. Wiem, że od wielu lat wykonujecie powierzone zadania z rutyniarską łatwością i są one, jak sam zauważyłem, na bieżąco przez was realizowane. Chcę podkreślić, że jesteśmy jedną komórką, jedną firmą i wszyscy identyfikujemy się z naszym Związkiem, tak jak wszyscy nas utożsamiają z szyldem „sądeckiej piłki nożnej”. Warto pamiętać: nie „ja” tylko jesteśmy „My”. Oczywiście będą występować różnice zdań, ale ma być tak jak w porzekadle „Kto się czubi, ten się lubi”. Natomiast nie znoszę i lojalnie uprzedzam o dzieleniu się informacjami i sprawami naszego Związku w kręgach osób do tego nieupoważnionych, nie mówiąc już o jakimś działaniu na „przysłowiowe dwa fronty”. Jak zauważyliście „Ameryki nie odkryłem”, a jak będzie, czas pokaże. Cieszę się na współpracę z Wami i mam głęboką nadzieję, iż będzie to dla naszego Związku i nas wszystkich dobry czas.

Zarząd MZPN Podokręgu Nowy Sącz: Paweł Cieślicki – prezes, Krzysztof Nawalny – wiceprezes ds. finansowych, Stanisław Brożek – wiceprezes ds. sędziowskich, Andrzej Kuźma – wiceprezes ds. szkolenia, Jerzy Leszczyński – wiceprezes ds. Klubu Seniora, Bogusław Klimek – sekretarz Zarządu, członkowie: Andrzej Danek, Tomasz Kulig, Jan Kulpa, Jan Michalik, Stanisław Sułkowski.

Powołane przez Zarząd MZPN Podokręgu Nowy Sącz Komisje Statutowe:

Prezydium MZPN Podokręgu Nowy Sącz: Paweł Cieślicki – prezes, Krzysztof Nawalny – wiceprezes ds. finansowych, Stanisław Brożek – wiceprezes ds. sędziowskich, Andrzej Kuźma – wiceprezes ds. szkolenia, Jerzy Leszczyński – wiceprezes ds. Klubu Seniora, Bogusław Klimek – sekretarz Zarządu, Andrzej Danek – członek Prezydium

Komisja Gier: Bogusław Klimek – przewodniczący, Tomasz Kulig – wiceprzewodniczący, Stanisław Sułkowski – sekretarz, Zbigniew Kożuch – członek, Rafał Wolak – członek

Komisja Dyscypliny: Władysław Janik – przewodniczący, Kazimierz Pabian – wiceprzewodniczący, Rafał Wolak – sekretarz, Zbigniew Gawryś Zbigniew – członek, Zbigniew Kożuch – członek

Komisja Sędziowska: Stanisław Brożek – przewodniczący, Zbigniew Gawryś – wiceprzewodniczący, Hubert Kożuch – sekretarz, Krzysztof Budnik – członek, Marek Ogórek – członek, Paweł Janus – członek

Komisja Szkoleniowa: Andrzej Kuźma – przewodniczący, Zbigniew Małek – wiceprzewodniczący, Maciej Kowalski – sekretarz, Mateusz Dwojak – członek, Jerzy Czernecki – członek, Marek Fiut – członek

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Licencji Klubowych: Bogusław Klimek – przewodniczący, Zbigniew Kożuch – wiceprzewodniczący, Maciej Kowalski – sekretarz, Jan Michalik – członek, Marek Fiut – członek

Rada Trenerów: Mateusz Dwojak – przewodniczący, Tomasz Szczepański – wiceprzewodniczący, Sławomir Cetnarowski – sekretarz, Robert Kubiela – członek, Łukasz Biernacki – członek, Sebastian Szczepański – członek

  Andrzej Kuźma członek

Komisja Piłkarstwa Młodzieżowego: Jerzy Czernecki – przewodniczący, Maciej Kowalski – wiceprzewodniczący, Dariusz Peciak – sekretarz, Jakub Nowak – członek, Szymon Stolarski – członek, Andrzej Kuźma – członek

Komisja Piłkarstwa Kobiecego: Marek Fiut – przewodniczący, Wojciech Mróz – wiceprzewodniczący, Michał Bąk – sekretarz, Maciej Kowalski – członek, Andrzej Kuźma- członek

Komisja Odznaczeń: Jan Kulpa – przewodniczący, Zbigniew Gawryś – wiceprzewodniczący, Franciszek Szarek – sekretarz, Stanisław Sułkowski – członek, Tomasz Kulig – członek

Klub Seniora: Jerzy Leszczyński – przewodniczący, Alojzy Oracz – I wiceprzewodniczący, Wiesław Rutkowski – II wiceprzewodniczący, Władysław Mirek – sekretarz, Jerzy Bulzak – skarbnik, Józef Unold – kronikarz, Bogusław Szczecina – członek, Stanisław Ogorzały – członek, Zbigniew Stępniowski – członek.

Na zdjęciu: Zarząd MZPN Podokręgu Nowy Sącz; od lewej: Stanisław Brożek, Jan Kulpa, Krzysztof Nawalany, Stanisław Sułkowski, Andrzej Kuźma, Tomasz Kulig, prezes Paweł Cieślicki, Bogusław Klimek, Jerzy Leszczyński i Jan Michalik

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.