Nowy Sącz: spotkanie w sprawie wymiany pieców

Nowy Sącz: spotkanie w sprawie wymiany pieców

7 marca, o godz. 15.30 w sądeckim ratuszu odbędzie się  spotkanie z właścicielami nieruchomości, którzy zadeklarowali uczestnictwo w projekcie wymiany kotłów/pieców na paliwo stałe na kotły gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Można na ten cel otrzymać dotację w wysokości 350 zł/kW mocy urządzenia, nie więcej jednak niż 8 tys. złotych oraz maksymalnie 6 tys. złotych na wymianę instalacji.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat wizyt audytorów, którzy będą wykonywać oceny energetyczne budynków niezbędne do otrzymania dotacji. Wizyty te rozpoczną się w drugiej połowie marca. Zakres oceny energetycznej obejmuje między innymi:

  • wizję lokalną budynku,
  • pozyskanie niezbędnych danych od właściciela (mieszkańca) i opracowanie szczegółowego opisu budynku.
  • dokumentację fotograficzną budynku i przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Audytor określi w świadectwie energetycznym czy budynek spełnia minimalny standard efektywności energetycznej (termomodernizacja budynku nie jest wtedy konieczna) lub czy zachodzi konieczność termomodernizacji. Jej zakres i koszt określa audytor w formie tzw. zaleceń termomodernizacyjnych. Wspomniana ocena energetyczna jest bezpłatna.

Mieszkańcy proszeni są o obecność na spotkaniu i dostarczenie kilku bardzo ważnych informacji:

  • numery ksiąg wieczystych budynków, w których planowana jest wymiana pieca,
  • nazwiska wszystkich współwłaścicieli ww. budynków oraz informacje na temat ewentualnych działalności gospodarczych w tych budynkach.

fot.pixabay

Share on twitter
Share on facebook