Wybrali się na nielegalny spacer do Polski. Ponieśli konsekwencje

Wybrali się na nielegalny spacer do Polski. Ponieśli konsekwencje

W niedzielę wielkanocną dwóch Słowaków urządziło sobie nielegalną wycieczkę do Polski. Mężczyźni zostali ujawnieni przez zabezpieczających granice żołnierzy 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa i funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Patrolujący natknęli się na cudzoziemców w pobliżu znaku granicznego I/214/7 w miejscowości Konieczna (powiat gorlicki).

– Słowacy lasem przeszli z Republiki Słowacji do Polski. Oświadczyli, że przekroczyli granicę państwową poza wyznaczonym przejściem granicznym, gdyż wybrali się na wycieczkę krajoznawczą, by zobaczyć przygraniczny cmentarz wojskowy – relacjonują funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Na miejsce wezwano strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach, aby przeprowadzili kontrolę sanitarną mężczyzn.

Za nielegalne przekroczenie granicy 37 i 48-latek zostali ukarani grzywną (z art. 49a § 1 kodeksu wykroczeń). Zostali także pouczeni o obecnych zasadach przekraczania granicy z Polską.

– Późnym popołudniem w rejonie przejścia granicznego Barwinek – Vysny Komarnik cudzoziemców przekazano stronie słowackiej, zostaną oni również objęci 14-dniową kwarantanną na terytorium Republiki Słowacji – informują funkcjonariusze KOSG.

Przypomnijmy, że w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, znów działają obowiązkowe kontrole na granicach. Przekroczenie granicy polsko-słowackiej możliwe jest tylko w dwóch wyznaczonych miejscach – w Małopolsce jest to przejście Chyżne-Trstena, a w województwie podkarpackim Barwinek- Vysny Komarnik.

fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama