Wreszcie! Wykonawca mostu w Kurowie wybrany. Obiekt powstanie za ponad 2 lata

Można powiedzieć, że wreszcie widać przysłowiowe światełko w tunelu. Właśnie GDDKiA wybrała wykonawcę mostu na Dunajcu (DK 75) w miejscowości Kurów. Ze złożonych ośmiu ofert, najkorzystniejszą zaproponowało polsko-węgierskie konsorcjum firm ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i  Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű" i tym samym wygrało przetarg. 

Od tej decyzji pozostałe siedem firm może się jeszcze odwołać. W wyborze najważniejszym kryterium stanowiła cena, miała wagę aż 60%. Później brano pod uwagę inne wskaźniki tj.: równość podłużną nawierzchni, termin realizacji, minimalizację utrudnień dla kierowców a także doświadczenie zaproponowanej kadry kierowniczej. To stanowiło 40% końcowej oceny złożonych propozycji.

Most, którym obecnie poruszamy się, został wybudowany w 1943 roku, ma długość 407,6 m. Szerokość stanowi zaledwie 7,5 metra, z czego jezdnia - 6 m. Ale nie tylko to, że jest zbyt wąski stanowiło motywację, do jego przebudowy. Również stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, zatem jak przekonuje Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, decyzja o budowie nowego obiektu była koniecznością.

Cena i termin 

Cena brutto inwestycji wynosi 189 096 206,12 złotych. Wykonawca ma 25 miesięcy od zawarcia umowy na realizację zadania wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W termin nie będzie wliczany okres zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Jak informuje Iwona Mikrut - główny specjalista ds. komunikacji społecznej, nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu.

Co więcej, w ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem.

Źródło: GDDKiA

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie