Wręczą nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego

Wręczą nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego

W najbliższy piątek, 1 lipca o godz. 12.00 w sali ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego (ul. Lwowska 226) odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2021 w ramach XV jubileuszowej jej edycji. Zapraszają Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny” w latach 1991-2021 oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 

Laureaci piętnastu edycji Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego (wg roku wydania książki). Dla uczczenia zasług Szczęsnego Morawskiego dla regionu oraz w celu wspierania badań i upowszechniania wiedzy o dziejach Sądecczyzny, w roku 2007 została ustanowiona doroczna Nagroda, która ma charakter honorowy i przyznawana jest za najlepszą wydaną w poprzednim roku książkę, służącą odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny.

***

2007 Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali
i własnymi komentarzmi opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, t. 1 i 2, Kraków 2007, Muzeum
Narodowe w Krakowie, ss. 804

2008 Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908-2008, Nowy Sącz 2008, Drukarnia Goldruk Wojciech
Golachowski, ss. 449

2009 Jerzy Giza, Nowosądecka lista katyńska. Pomordowani w Rosji Sowieckiej, wyd. 2 [uzup. i rozsz.],
Nowy Sącz: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół [etc.], 2009, ss. 276

2010 Józef Skrabski, Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna, Studio Wydawnicze
DodoEditor, Kraków 2010, ss. 447

2011 Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945, Tarnów: s.n., 2011, ss. 197

2012 Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci,
Nowy Sącz 2012, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Wydawnictwo Dobre, 2012, ss. 715

2013 Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu, Warszawa 2013,
Wydawnictwo DiG, ss. 417

2014 Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej, Nowy Sącz:
Powiat Nowosądecki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz 2014, ss. 704. Masz synów
w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956,
pod red. Dawida Golika, Nowy Sącz – Kraków 2014, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu; Instytut
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Krakowie,
ss. 413

2015 Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka, Dobieszowice 2015,
Stowarzyszenie „Brynica” [etc.], ss. 296, Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog wystawy październik–
grudzień 2015, autorzy: Matka Wawrzyna Chwedoruk, Maria Marcinowska, Leszek Migrała, Edyta Ross-
Pazdyk, Barbara Szafran, Robert Ślusarek, Marek Wcześny, Beata Wierzbicka, oprac. not katalogowych
Anna Florek, Nowy Sącz 2015, Muzeum Okręgowe, ss. 94, Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny
światowej, zespół red. Maria Kruczek, Grzegorz Olszewski, Beata Wierzbicka i Tomasz Podgórski, Nowy
Sącz 2015, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, ss. 328

2016 Bogdan Potoniec, Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2016, Polskie
Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, ss. 148, Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi
sądeckiej w średniowieczu, Kraków 2016, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”;
Niskowa: Fundacja Sądecka, 2016, ss. 599

2017 Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Opracowanie ze wstępem
naukowym (Vybrané sandeciana vo fondoch Štátneho archívu v Levoči. Spracovanie s vedeckým úvodom),
red. naukowa Ewa Danowska, Józef Marecki, Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 2017, ss. 67

2018 Marcin S. Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama
w Maszkowicach, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 269, (seria: Biblioteka Łącka; 4) Piotr
Łopatkiewicz, Tadeusz Łopatkiewicz, Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej
wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889. „Szkicowniki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk
Pięknych z naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza (1888–1891)”, t. 2, z. 1,
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018, ss. 308

2019 Marek Smoła, Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko – kościół –
życie religijne, T. 1–2, Tarnów: S-CAN Wydawnictwo 2019, ss. 1591, O miłości Ojczyzny nie
deklamowaliśmy… Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, oprac. Sylwester Rękas, Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2019, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019, ss. 508

2020 Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), oprac. i wydał Julian Dybiec, Kraków 2020,
ss. XV, 355 (seria: Biblioteka Łącka 5), ss. XV, 355, Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej.
T. 1–10, red. Maria Brylak-Załuska, Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 2020, 10 tomów (ss.
134, 190, 254, 150, 174, 166, 254, 230, 174, 302), Niedzica 1320–2020. Monografia, red. Anna Mlekodaj
i Elżbieta Łukuś, Wydawnictwo „Zachylina”, Niedzica 2020, ss. 700, Wyróżnienie: Tadeusz Duda,
Starosądecki słownik biograficzny, Gmina Stary Sącz, Stary Sącz 2020, ss. 115

2021 Bogdan Potoniec, Młyny i tartaki wodne doliny Popradu, Nowy Sącz: Polskie Towarzystwo
Historyczne. Oddział, 2021, ss. 484, Agata Tobiasz, Zakochany w górach. O wędrówkach Szczęsnego
Morawskiego, Stary Sącz: Gmina Stary Sącz, 2021, ss. 235.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

W Małopolsce przybędzie 8 linii komunikacyjnych. Ile wynosi dofinansowanie i jakie to połączenia?

Play Video about Christian Merli

13 Hill Climb Limanowa. Dwa dni sportowych zmagań na światowym poziomie. Jak przebiegała 13. edycja górskiego wyścigu ?

Temat dnia

Największa w historii gminy Stary Sącz inwestycja – budowa kanalizacji i wodociągów – część I

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.