Wojsko Polskie wraca na wyższe uczelnie. Studencie, zostań oficerem rezerwy

Wojsko Polskie wraca na wyższe uczelnie. Studencie, zostań oficerem rezerwy

Rusza pilotażowy program szkolenia wojskowego na wyższych uczelniach w ramach Legii Akademickiej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Michał Dworczyk oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksander Bobko podpisali, w imieniu szefów resortów, porozumienie w sprawie jego realizacji. Każdy student, który zechce odbyć szkolenie  teoretyczne i praktyczne będzie mógł zostać szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy.

– Przed polskimi Siłami Zbrojnymi RP stoi bardzo poważne zadanie odbudowy rezerw osobowych. Jednym z naszych przedsięwzięć jest właśnie stworzenie możliwości ochotniczego szkolenia studentów. Działamy zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej…, która stworzyła możliwości i podstawy do wprowadzenia takich szkoleń. Szkolenie będzie dzieliło się na dwie części. Część teoretyczną realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz na część praktyczna realizowaną w jednostkach, w centrach i ośrodkach wojskowych – mówił sekretarz stanu w MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej przewidziało 10 tysięcy miejsc na przeszkolenie szeregowych i podoficerów. Od listopada na uczelniach ruszą zajęcia teoretyczne, natomiast w czasie wakacji studenci będą przechodzili szkolenia poligonowe.

Według wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandra Bobko, program „Legii Akademickiej” odpowiada na ważne zapotrzebowanie państwa polskiego, uzupełnienie składu osobowego rezerw, co jest w kontekście międzynarodowym i wewnętrznym rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia obronności kraju. Podkreśla, że Ministerstwo robi to z pełnym poszanowaniem zasady autonomii uczelni, a więc uczelnie będą do tego programu przystępować na zasadzie dobrowolności.

Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego. Program będzie obejmował około 30 godzin lekcyjnych, w formie wykładów. Wykorzystywane również będą metody kształcenia na odległość, które będą uzupełnieniem tradycyjnych form nauczania.

Jak podaje Ministerstwo, po zaliczeniu części teoretycznej student będzie mógł złożyć wniosek do organów wojskowych, po którym otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Odbędą się one w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda.

Dwa etapy szkolenia dzielą się na: moduł szkolenia podstawowego, trwający 22 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz podoficerskiego, również trwającego 22 dni i kończącego się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala.

Fot. Robert Suchy/ MON

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook