Woda w Witowicach Dolnych z bakteriami coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody ze zbiornika wyrównawczego w Jodłowcu, wodociągu publicznego w Witowicach Dolnych. Wynik badania wykazał w wodzie obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, decyzją administracyjną nakazał natychmiastowe unieruchomienie odcinka wodociągu publicznego w Witowicach Dolnych oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych, aby uzyskać wodę bezpieczną dla zdrowia. Z tego odcinka wodociągu korzysta ok. 70 osób.

Podobna sytuacja jest w Stańkowej. W ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z ujęcia dla Szkoły Podstawowej w Stańkowej. Informacja z badania wody wykazała w wodzie obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych. Ujęcie wody zostało zamknięte do czasu przeprowadzenia zabiegów higieniczno-sanitarnych i uzyskania wody bezpiecznej dla ludzkiego zdrowia. To ujęcie indywidualne (prywatna studnia) zaopatruje w wodę tylko Szkołę Podstawową w Stańkowej.

Fot. Ilustracyjne - pixabay

Car_special_tekst

Wypowiedz się w tej sprawie