Witold Kochan

Witold Kochan

Imię i nazwisko: Witold Kochan

Nazwa partii, numer na liście wyborczej: Koalicja Obywatelska; nr 4

Data i miejsce urodzenia:

31.10. 1956, Stalowa Wola

Wykształcenie:

mgr socjologii (Uniwersytet Jagielloński)

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Wieloletnia praca w samorządzie (radny wojewódzki I kadencji, dyrektor Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim, starosta, wicestarosta, burmistrz); instytucjach rządowych (wieloletni kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewoda Małopolski 2005-2006); w organizacjach pozarządowych (dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, pełnomocnik ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, współorganizator projektów dla bezrobotnej młodzieży „Recharge” i „Autokreacja” we współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii);  w Sejmie VI kadencji.

Przynależność partyjna:

Platforma Obywatelska

Prywatnie:

żona Renata –  nauczycielka; syn Jarosław –  prawnik.

Hobby: dobra książka, turystyka górska (IV 2022 – V 2023 –  Korona Gór Polskich); członek PTTK.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

suma doświadczeń w różnych obszarach działalności publicznej (instytucje samorządowe, rządowe, pozarządowe, sejm), umiejętność skutecznego wspierania ludzi i instytucji.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

drożyzna i inflacja, postępująca degradacja służb publicznych (ochrona zdrowia, edukacja), zagrożenie praworządności, brak mieszkań dostępnych dla młodych, zbyt mały udział energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii, katastrofalna sytuacja hydrologiczna w Polsce, postępująca izolacja i spadek znaczenia Polski w Unii Europejskiej.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

słaba dostępność komunikacyjna, zagrożenie dla utrzymania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy, brak rekultywacji Jeziora Rożnowskiego, niewystarczająca oferta gmin uzdrowiskowych (np. uruchomienie kolei panoramicznej w Dolinie Popradu).

Chcę zostać posłem, ponieważ:

mam wiedzę, doświadczenie i energię, zatem mogę skutecznie wspierać w Sejmie mieszkańców naszego regionu.

Ważne zdanie, które chciałbym powiedzieć na koniec:

Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed każdym z nas jest odbudowa wspólnoty, zburzenie muru dzielącego rodziny, sąsiadów, znajomych ze względu na różnice w poglądach. Bez względu na to, po której stronie sporu się znajdujemy, nie wolno tych innych wykluczać, uważać za gorszych czy przypisywać im złych intencji.

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama