Wirus spowszedniał, ludzie mają dosyć rygorów. Sądecka policja przypomina, że zakazy i nakazy nadal obowiązują

Wirus spowszedniał i sądeczanie przestają respektować obowiązujące nadal rygory nałożone przez rząd. Nie umknęło to uwadze sądeckich policjantów.

Niestety w miniony weekend można było zauważyć, że część osób przestała się stosować do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Od piątku do niedzieli funkcjonariusze kilkunastokrotnie interweniowali w sprawie naruszeń obowiązujących obostrzeń. W efekcie nie tylko pouczali o obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale nałożyli na jedną z osób mandat karny, a w trzech przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Cztery kolejne mandaty nałożono w związku z niestosowaniem się do ograniczeń w przemieszczaniu się – mówi podkom. Iwona Grzebyk-Dulak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Podkom Grzebyk – Dulak uprzedza, że policjanci nadal będą stanowczo reagować wobec osób lekceważących  zasady.

Za naruszenie obowiązujących przepisów grozi mandat w wysokości 500 zł. Ponadto inspektor sanitarny może w takim przypadku nałożyć karę administracyjną w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł – przypomina.

Poniżej policjanci przypominają o niektórych aktualnie obowiązujących restrykcjach:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Obowiązuje do: odwołania.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ MAŁOLETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: do odwołania

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Ograniczenie nie dotyczy: 

 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem,
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia,
 • osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które w tych miejscach bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
 • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
 • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
 • osób przebywających w lesie,
 • podczas jazdy konnej,
 • sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport na obiektach sportowych, których działalność zostaje wznowiona.

Obowiązuje do: odwołania.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

Ograniczenie dotyczy:  korzystania z placów zabaw i ogrodów jordanowskich. Nie można także korzystać z miejsc biwakowania i wiat na terenach leśnych.

Obowiązuje do: odwołania.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Obowiązuje do: odwołania.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA KWARANTANNY, przez osoby których to ograniczenie dotyczy

JULAPO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]