Tęgoborze: wieś będzie miała ulice. Zgłaszajcie propozycje!

W styczniu mieszkańcy Tęgoborzy wystąpili z wnioskiem w sprawie nadania nazw ulic i numerów porządkowych dla domów i budynków. Urząd Gminy opublikował właśnie projekt sieci ulic, a mieszkańcy do 15 maja mogą zgłaszać swoje propozycje nazw dla nich.

- W ramach konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców Tęgoborzy do przedstawienia swoich pomysłów dotyczących nazw oznaczonych ulic poprzez wpisanie numeru oznaczonej drogi i proponowanej nazwy - mówi wójt gminy Łososina Dolna, Stanisław Golonka.

Propozycje nazw ulic mieszkańcy mogą przesyłać na adres mailowy Urzędu Gminy [email protected] z dopiskiem ULICE w terminie do 15 maja 2017 roku.

ryc. UG Łososina Dolna.

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie