22 pracowników sądeckiego Sokoła nauczy się migać, dzięki czemu niesłyszący goście tej instytucji będą mogli pełniej korzystać z jej oferty. Kadra MCK Sokół otrzymała dofinansowanie do kursu języka migowego z Małopolskiego oddziału PFRON.

"Wśród tej grupy są pracownicy zarówno kontynuujący szkolenia na wyższym poziomie, jak i rozpoczynający naukę języka migowego. Szkolenia wpisują się w projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” zainicjowany przez województwo małopolskie, realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego"  -  czytamy w mailu przesłanym w małopolskiego oddziału PFRON.

 

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie