W Nowym Sączu powstanie nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej

W Nowym Sączu powstanie nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej

W 2018 sądecka PWSZ wybuduje nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni 820 m2 powstanie obok Instytutu Zdrowia przy ul. Kościuszki.  Studenci będą mogli uczyć się w warunkach odzwierciedlających pracę w szpitalu.

Budowa realizowana będzie ze środków własnych uczelni. Kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 4 mln złotych. Uczelnia otrzymała dofinansowanie w kwocie 2,6 mln złotych z Ministerstwa Zdrowia z puli programu : „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” .

Inwestycja zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku, a formalna umowa została podpisana 14 grudnia 2017. W ten sposób sądecka PWSZ znalazła się w gronie 33 uczelni w Polsce, która będzie realizować tego typu przedsięwzięcie. Czemu będzie służyć inwestycja?

Projekt wpisuje się także w realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”. W ramach jego realizacji przewidziano także szereg działań w postaci szkoleń oraz kursów dla pracowników i studentów. Na uczelni będą organizowane również wymiany z innymi Centrami Symulacji, aby w ten sposób podnosić kwalifikacje studentów.

Fot główna: pixaby

 

Share on twitter
Share on facebook