W Nowym Sączu powstaje Centrum Seniora

Przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu, w pomieszczeniach dawnej galerii BWA powstaje Sądeckie Centrum Seniora. To miejsce, gdzie sądeccy seniorzy będą mogli spędzać aktywnie czas. Będzie ono również spełniać funkcje centrum koordynacji działań podejmowanych na rzecz szeroko pojętej aktywizacji ludzi starszych.

Miasto pozyskało na uruchomienie Centrum 119 tys. złotych w ramach programu Senior+.

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym i nie omija także naszego miasta. Nie możemy dopuścić, żeby ludzie w starszym wieku znaleźli się na marginesie, pozostali bierni i nieaktywni. Mamy nadzieję, że Centrum zaspokoi przynajmniej część potrzeb seniorów w zakresie aktywizacji społecznej, technologicznej i edukacyjnej – mówi prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Ideą funkcjonowania placówki jest przeciwdziałanie zjawisku nagłego wycofania się seniorów z życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. Centrum ma wpłynąć na ich aktywizację i zachęcać do udziału w życiu społecznym. Duże znaczenie ma także utrzymanie sprawności fizycznej. Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań woluntarystycznych na rzecz innych.

Centrum znajdzie swoją siedzibę przy ul. Szwedzkiej 2 (wejście od ulicy Jagiellońskiej, dawne BWA). Składać się będzie z sali spotkań, kuchni, łazienki i szatni, przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Dodatkowo przewiduje się pomieszczenie do zajęć ruchowych z dostępem do sprzętów sportowych, takich jak orbitrek, rower poziomy oraz pomieszczenie wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu. Modernizacja budynku i jego wyposażenie ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Na uruchomienie Centrum Sądeckiego Seniora Nowy Sącz otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 119 952 zł. Dotacja pokryje 80 proc. całkowitych kosztów, 20 proc. kosztów to wkład własny miasta Nowego Sącza.

Adresatami przedsięwzięcia są mieszkańcy miasta Nowego Sącza nieaktywni zawodowo w wieku 60+, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych. Kwalifikacja uczestników oparta będzie o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Fot ilustracyjne: pixabay

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.