W jednej z sądeckich firm transportowych nielegalnie pracowali cudzoziemcy

W jednej z sądeckich firm transportowych nielegalnie pracowali cudzoziemcy

cudzoziemcy w sądeckiej firmie

W firmie transportowej na Sądecczyźnie nielegalnie pracowali cudzoziemcy. Nieprawidłowości wyszły na jaw w trakcie kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

– Podczas kontroli zweryfikowano dokumentację związaną z zatrudnieniem 396 cudzoziemców wykonujących pracę jako kierowcy. Większość z nich stanowili obywatele Ukrainy (321), ale wśród kierowców byli również Gruzini, obywatele Sri Lanki, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Indii, Uzbekistanu i Tunezji – informuje Justyna Drożdż z Zespołu Prasowego Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak się okazało, prezes firmy nielegalnie powierzył wykonywanie pracy 69 obywatelom Ukrainy. Ponadto w 21 przypadkach nie dopełnił obowiązku powiadomienia Urzędu Pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy. Funkcjonariusze ujawnili też 9 uchybień związanych z obowiązkiem poinformowania Wojewody Małopolskiego o niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemców.

Wobec pracodawcy wszczęte będzie postępowanie wyjaśniające. Do sądu trafi też wniosek o jego ukaranie. Prezesowi firmy grozi kara do 30 tysięcy złotych. Ponadto dane cudzoziemców zostaną zastrzeżone w bazach Straży Granicznej.

fot. ilustr. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Czytaj też: Nowy Sącz. Wszedł po receptę, ukradł szpitalny sprzęt

Reklama