W IV lidze i „okręgówce” niezbędne będą stypendia? Dalsze obostrzenia mogą storpedować rozgrywki.

Małopolski Związek Piłki Nożnej dał dzisiaj jasno do zrozumienia, że w razie przedłużenia obostrzeń, to rozgrywki w IV lidze i „okręgówce” zostaną wznowione jeśli wszystkie drużyny wprowadzą stypendia dla zawodników. Wówczas bowiem będzie można uznać, że rozgrywki są zawodowe.

Do 9 kwietnia ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną obowiązują obostrzenia, które ograniczają również sport. Obecnie nie jest możliwe organizowanie rozgrywek amatorskich na obiektach sportowych.

 

Małopolski Związek Piłki Nożnej podjął działania mające na celu umożliwienie wznowienia od dnia 10 kwietnia wyłącznie rozgrywek IV ligi i klas okręgowych (niższe klasy nie mogą być zaliczone do tzw. zawodowych). Niestety opinia prawna (Bartosza Ryta) nie daje zbyt wielkich nadziei.

MZPN Kraków przytoczył najważniejsze punkty do spełnienia dla klubów, aby rozgrywki czwartoligowe zostały wznowione:

  1. Przystąpienie do współzawodnictwa sportowego – rozgrywek ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie pomiędzy 27 marca a 9 kwietnia 2021 r., wymaga spełnienia obowiązków dot. ustanawiania i finansowania stypendiów wynikających z przepisów ustawy o sporcie oraz innych przepisów wskazanych także w niniejszej opinii, a także złożenia oświadczania przez podmiot wypłacający stypendium (klub), że wszyscy zawodnicy pobierają stypendium sportowe w rozumieniu UoS.
  2. W przypadku sportowców, którym przyznano stypendium klubowe, zachodzi możliwość przystąpienia do współzawodnictwa sportowego na podstawie wyłączenia z § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia. Forma ustanowienia stypendiów jest dowolna, przy czym dla celów dowodowych pożądana jest forma pisemna. Stypendium może zostać ustanowione także oświadczeniem właściwego organu klubu i być przyjęte przez zawodnika w sposób dorozumiany.

Wysokość, sposób wypłaty oraz okres obowiązywania stypendium może być kształtowane w sposób dowolny.

III. Wypłata stypendium lub wynagrodzenia zawodnikom nie jest przesłanką warunkującą uczestnictwo klubu w rozgrywkach, albowiem klub mogą reprezentować w rozgrywkach także wyłącznie amatorzy, którzy nie otrzymują świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

  1. Prowadzenie rozgrywek pod rządami Rozporządzenia jest de facto możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu przez wszystkie kluby występujące w danej klasie rozgrywkowej.
  2. W przypadku współzawodnictwa sportowego realizowanego na podstawie wyłączenia § 9 ust. 16 pkt 1 Rozporządzenia, aktualny pozostaje zakaz udziału publiczności oraz obowiązek zachowania reżimu sanitarnego (§ 9 ust. 18 Rozporządzenia).

 

Warte podkreślenia, że obie grupy IV ligi (wschodnia i zachodnia) są traktowane wspólnie i brak oświadczenia choćby jednego klubu nie pozwoli na wznowienie rozgrywek. W takiej sytuacji dalsze utrzymanie obostrzeń w praktyce spowoduje ciąg dalszy zamrożenia rozgrywek.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.