Uwaga! Wprowadzono II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Uwaga! Wprowadzono II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził dziś II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Ostrzeżenie obejmuje Małopolskę południową, południowo-wschodnią, północną oraz Kraków i obowiązuje do północy. Przewidywany poziom zanieczyszczenia to 150 µg/m3. W związku z powyższym zalecane są liczne działania ochronne.

Jak podaje Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, środki ostrożności powinni podjąć wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, czyli: „dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze”.

Należy przede wszystkim ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, a zwłaszcza duży wysiłek fizyczny podejmowany na zewnątrz oraz unikać wietrzenia pomieszczeń, kiedy poziom zanieczyszczenia jest wysoki.

Apeluje się do osób palących węglem lub drewnem o tymczasowe zastosowanie innego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a gdy nie ma takiej możliwości, używanie lepszego jakościowo węgla (o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg) lub drewna (o wilgotności poniżej 15%).

Nie należy palić w kominkach, jeżeli nie są one jedynym źródłem ogrzewania. Trzeba ograniczyć też rozpalanie ognisk i używanie dmuchaw do liści i w miarę możliwości podróżować komunikacją zbiorową, a na krótkich odcinkach przemieszczać pieszo lub rowerem.

Zadaniem szkół, przedszkoli, żłobków i ośrodków opiekuńczych jest dopilnowanie, aby podopieczni nie przebywali zbyt długo na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie muszą być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości nagłych przypadków, spowodowanych wystąpieniem wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Można będzie zauważyć na przykład wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia.

Wśród zaleceń Wojewódzkiego Zespółu Zarządzania Kryzysowego znalazły się także intensywne kontrole, które władze gmin powinny prowadzić w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Prace budowlane, które wiążą się z dużą emisją pyłu mają zostać zawieszone, a materiały sypkie mogące powodować pylenie należy zraszać.

Policja i zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy, aby ograniczyć zanieczyszczenie dróg, a w przypadku temperatury powietrza powyżej 00C oraz braku opadów, zarządcy mają czyścić ulice „na mokro”. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić też wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym, kiedy termometry wskażą więcej niż 50C .

Dobrze jest śledzić dane dotyczące powietrza na stronie powietrze.malopolska.pl, lub monitoring.krakow.pios.gov.pl.

fot. ilustr.: pixabay