UWAGA: w powietrzu dużo ozonu!

UWAGA: w powietrzu dużo ozonu!

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił I stopień zagrożenia i wydał ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia ozonu w powietrzu.

Oto zalecane działania ochronne dla osób szczególnie wrażliwych: dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, seniorów, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorych na astmę i alergie oraz osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego:

  •  ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

Aktualne  informacje o stanie powietrza dostępne są na stronie: www.powietrze.malopolska.pl/prognozy

Najwyższe stężenia ozonu przy powierzchni Ziemi występują wiosną i latem w warunkach słonecznej pogody i wysokiej temperatury powietrza.

Cząsteczki tlenu, którym oddychamy zbudowane są z dwóch atomów tlenu (O2), natomiast cząsteczka ozonu zbudowana jest z trzech atomów (O3). Ten trzeci atom, który łatwo się odłącza, sprawia, że ozon w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu łatwo wchodzi w reakcje i jest silnym utleniaczem fotochemicznym.

O ile w górnej warstwie atmosfery ozon pełni rolę pożądaną – absorbując szkodliwe dla organizmów żywych, promieniowanie nadfioletowe, o tyle w dolnej warstwie atmosfery – jest zanieczyszczeniem powietrza, które negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Podwyższone stężenie ozonu w powietrzu może prowadzić do reakcji zapalnych oczu czy chorób dróg oddechowych, w tym nasilenia objawów astmy oraz zmniejszenia wydolności płuc.

Organizm człowieka broni się przed przedostającym się do płuc ozonem i zmniejsza ilość wdychanego tlenu, co w konsekwencji może powodować nasilenie chorób układu krążenia.

Ozon może powodować senność, bóle głowy i znużenie oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto podwyższone stężenia ozonu niszczą roślinność oraz przyspieszają korozję materiałów.

źródło: GIOS

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Pieszo, na rowerach i pociągiem. Zobacz miejsce, które warto odwiedzić.

Play Video about Małopolski Festiwal Smaku w Gorlicach

Festiwal smaku w Gorlicch – piękna wizytówka Małopolski. Zobacz jak przebiegała tegoroczna edycja

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.