Uwaga! Nie wszędzie można wyciąć drzewo

Uwaga! Nie wszędzie można wyciąć drzewo

Wycinka drzew na działkach prywatnych znajdujących się na obszarach chronionych jest nadal zakazana bez stosownego zezwolenia –  przypomina Popradzki Park Krajobrazowy w Starym Sączu.

Według złagodzonych przepisów od tego roku właściciele mogą wycinać drzewa i krzewy na swoich prywatnych posesjach. Nie może to być jednak związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Restrykcyjne przepisy odnośnie wycinki nadal jednak dotyczą terenów chronionych.

– Jeżdżąc po terenie Parku zauważyliśmy, że drzewa na naszym obszarze zaczynają być usuwane lub przygotowywane pod ewentualną wycinkę na wiosnę. W ostatnim czasie doliczyliśmy się co najmniej kilku takich przypadków, ponadto gminy też sygnalizują, że powoli zaczynają znikać tego typu zadrzewienia mówi kierownik Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu Marek Kroczek. Tymczasem bez zgody służb ochrony przyrody nadal nie wolno tego robić.

Marek Kroczek przypomina, że na obszarach Parku nadal nie wolno niszczyć pojedynczych drzew lub grup drzew, które rosną na działkach rolnych, przy rzekach i drogach w obrębie obszaru chronionego. Zazwyczaj występują tam grusze, klony, jawory i dęby.

– Szczególnie jest to ważne na terenach górskich. Z jednej strony są to miejsca rozrodu i bytowania dzikich zwierząt, z drugiej strony –  jeśli mówimy na przykład o zadrzewieniach przydrożnych, to zabezpieczają one drogi przed zaspami w przypadku dużych opadów śniegu i silnego wiatru – dodaje Marek Kroczek

Dyrektor Parku tłumaczy, że utrzymanie tych drzew jest wskazane z punktu widzenia rolników.

-Tam gdzie drzewa rosną na polach, gleba jest bardziej wilgotna i żyzna, stąd rolnik ma lepsze warunki do gospodarowania-podkreśla

Poza obszarami chronionymi nie trzeba starać się o zezwolenie na wycinkę w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm. Chodzi o topole, wierzby, klony, robinie akacjowe, platany czy kasztanowce zwyczajne. W przypadku pozostałych gatunków drzew granica objętości pnia wnosi 50 cm.

 

 Monika Chrobak

fot. PPK

 

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama