Uwaga kierowcy: zmiany w ruchu drogowym w Starym Sączu

Uwaga kierowcy: zmiany w ruchu drogowym w Starym Sączu

19 i 20 sierpnia, w godz. od 8. do 22., w związku ze Starosądeckim Jarmarkiem Rzemiosła ruch drogowy w mieście świętej Kingi będzie ograniczony.

Z ruchu zostanie wyłączony m.in. rynek oraz ul. Kazimierza Wielkiego.

Dodatkowo w rejonach wyłączonych z ruchu obowiązywał będzie zakaz parkowania z informacją, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Zakaz nie dotyczy pojazdów służb technicznych i ratunkowych oraz pojazdów dostawczych na czas rozładunku towaru.

fot. pixabay.com

Share on twitter
Share on facebook