Krótkofalowcy pomogą chronić i ostrzegać sądeczan

Krótkofalowcy pomogą chronić i ostrzegać sądeczan

Radioklub Nowy Sącz – SP9RNS zrzeszający wielbicieli łączności krótkofalowej włączy się w zadania związane z ratownictwem i zarządzaniem kryzysowym. Paweł Kołodziej, prezes Radioklubu, podpisał z władzami Nowego Sącza umowę o współpracy w zakresie wykorzystania łączności radiowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony ludności oraz spraw obronnych.– Środowisko krótkofalowców wielokrotnie udowodniło swoją przydatność przy okazji klęsk żywiołowych. Nie było jednak oficjalnych porozumień formalizujących współpracę z władzami samorządowymi – mówi Paweł Kołodziej. – Zwróciliśmy się więc do władz miasta z propozycją nawiązania współpracy. Trafiliśmy na podatny grunt. Nie było żadnych problemów z przekonaniem przedstawicieli miasta odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe .

W ramach wspomnianego porozumienia sądecki Radioklub wesprze działania związane z organizacją rezerwowej sieci łączności radiowej dla potrzeb służb zarządzania kryzysowego. Będzie ona alternatywą dla istniejącego od 2015 roku Systemu Łączności Radiowej Nowego Sącza.

Oznacza to, że w przypadku awarii komercyjnych systemów telekomunikacyjnych lub obecnego systemu łączności, Radioklub udostępni swój sprzęt i urządzenia oraz skonfiguruje je zgodnie z potrzebami służb zarządzania kryzysowego – informuje prezes Radioklubu.

Istotnym elementem porozumienia jest również to, że Radioklub zostaje włączony do Systemu Łączności Radiowej Nowego Sącza.

Jednostka ta gromadzi informacje dotyczące lokalnego bezpieczeństwa poprzez dostępne kanały łączności i przekazuje je do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Posiadacze CB radia oraz radia PMR (Private Mobile Radio) będą mogli za pośrednictwem krótkofalowców z klubu SP9RNS przekazywać do Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia dotyczące zaobserwowanych zagrożeń.

Radioklub włączy się w proces ostrzegania i alarmowania sądeczan. Krótkofalowcy, poprzez CB Radio oraz radio PMR ,będą przekazywać komunikaty i ostrzeżenia otrzymane z Centrum Zarządzana Kryzysowego. Użytkownicy pasma obywatelskiego dostępnego poprzez CB Radio oraz radio PMR będą otrzymywać informacje o sytuacjach kryzysowych oraz zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych.

Radioklub Nowy Sącz – SP9RNS jest jednostką działającą w Polskim Związku Krótkofalowców oraz w strukturach Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej (KASŁK) będącej częścią ogólnopolskiej sieci SP EmCom.

fot. pixabay.com

Share on twitter
Share on facebook