Uda się uwolnić sądeckie uzdrowiska spod ,,czerwonej strefy”? O to starają się radni i posłowie

Uda się uwolnić sądeckie uzdrowiska spod ,,czerwonej strefy”? O to starają się radni i posłowie

Czerwona strefa, która została ogłoszona 8 sierpnia m.in. w powiecie nowosądeckim rujnuje finansowo trzy uzdrowiskowe gminy w naszym rejonie: Krynicę-Zdrój, Piwniczną-Zdrój oraz Muszynę. Jak się okazuje, po jej wprowadzeniu, turyści masowo odwołują rezerwacje pobytu. W tej sprawie do rządu i do sądeckich parlamentarzystów interweniują kryniccy radni. W starania zaangażowała się posłanka Urszula Nowogórska, a teraz poseł Arkadiusz Mularczyk. 

Jak tłumaczą samorządowcy, na terenie krynickiej gminy do dnia dzisiejszego (stan na 17 sierpnia) odnotowano 65 przypadków zachorowań, co stanowi jedynie 0,4 procenta jej mieszkańców. Gdyby wziąć pod uwagę dane dotyczące zachowań dla  Piwnicznej-Zdroju, Krynicy-Zdroju i Muszyny, odsetek zachorowań jest jeszcze mniejszy i wynosi zaledwie 0,27 procenta na 40 tysięcy mieszkańców gminy.

Najwięcej zachorowań jest w Nowym Sączu, a Krynica-Zdrój leży 40 kilometrów od Nowego Sącza – zwracają uwagę kryniccy radni w swoim liście do byłego już Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

Samorządowcy podkreślają, iż brak szerokiego rozpropagowania informacji o ilości zachorowań w uzdrowiskach i włączenie ich do czerwonej strefy, całkowicie pozbawia kurorty napływu turystów, a tym samym – środków do życia mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości utrzymują się z turystyki. Radni proszą rząd o rozważenie zasadności wprowadzonych restrykcji.

Sądecki poseł apeluje 

Do nowego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego apel wystosował również sądecki poseł Arkadiusz Mularczyk. W liście pyta o możliwości wsparcia sądeckich uzdrowisk. Zwraca uwagę, że po wprowadzeniu strefy czerwonej, obowiązującej na terenie całego powiatu nowosądeckiego, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego po raz kolejny zmuszone były do zaprzestania prowadzenia działalności leczniczej i rehabilitacyjnej.

,,Zaistniała sytuacja stanowi poważny problem dla lokalnego biznesu i wszystkich zakładów leczniczych, które są wiodącymi i największymi pracodawcami w tych uzdrowiskach, a ich działalność ma bezpośredni wpływ na rynek pracy i usług. W ostatnim czasie z uwagi na obostrzenia przeniesiono również z Krynicy Zdrój do Karpacza Forum Ekonomiczne, jedno z największych i najważniejszych dla kurortu pod względem gospodarczym wydarzeń” – napisał poseł.

Wsparcie uzdrowisk 

Do Arkadiusza Mularczyka z propozycją rozwiązań, które pomogłyby utrzymać miejsca pracy i obiekty lecznicze w okresie ich wyłączenia z działalności leczniczej i rehabilitacyjnej, zwrócił się Przewodniczący Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”. Według zaproponowanego przez niego rozwiązania zakłady lecznictwa uzdrowiskowego dla zachowania miejsc pracy oraz gotowości w okresie obowiązywania strefy czerwonej, mogłyby otrzymywać w ramach tarczy antykryzysowej środki na wynagrodzenia i ich pochodne w pełnej wysokości.

,,Otrzymywane środki byłyby niezależnie od formy własności lub alternatywnie – dla zakładów, które mają kontrakt z NFZ i ZUS otrzymują w ramach posiadanych kontraktów, z NFZ i ZUS określony procent środków (np. 70% środków wynikających z miesięcznej kwoty kontraktu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne w okresie obowiązywania strefy czerwonej – bez konieczności ich zwrotu” – wyjaśnia poseł.

Jak przekonuje, powyższe rozwiązanie wydaje się być zasadne z uwagi na fakt, iż zakłady lecznicze przez okres obowiązywania czerwonej strefy aż do ponownego uruchomienia działalności utrzymują w gotowości personel oraz obiekty lecznicze, które w tym czasie nie mają dochodów z prowadzonej działalności leczniczej ani komercyjnej.

,,Obecnie sytuacja ta dotyczyć będzie również uzdrowisk z powiatu nowotarskiego, który objęty został czerwoną strefą, a w którym znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w Szczawnicy i Rabce Zdroju” – zwraca uwagę parlamentarzysta.

W dalszej części pisma poseł Mularczyk pyta Ministra Zdrowia o możliwość wyłączenia gmin uzdrowiskowych powiatu nowosądeckiego i nowotarskiego ze strefy czerwonej oraz rozważenie i ewentualne wdrożenie propozycji przedstawionych przez NSZZ „Solidarność” Uzdrowisk Polskich.

Czy Minister Zdrowia przychyli się do prośby krynickich radnych i sądeckiego posła? Czekamy na odpowiedź. 

***

Aktywne zakażenia koronawirusem (stan na 21 sierpnia) 

 • powiat nowosądecki: 768 
 • Nowy Sącz: 270 
 • Gmina Chełmiec: 123 
 • Gmina Gródek nad Dunajcem: 37
 • Gmina Grybów: 59
 • Gmina Kamionka Wielka: 88
 • Gmina Korzenna: 27 
 • Gmina Krynica-Zdrój: 70
 • Gmina Łabowa: 27 
 • Gmina Łącko: 65 
 • Gmina Łososina Dolna: 26 
 • Gmina Muszyna: 50 
 • Gmina Nawojowa: 26 
 • Gmina Piwniczna-Zdrój: 
 • Gmina Podegrodzie: 76 
 • Gmina Rytro: 17 
 • Gmina Stary Sącz: 69 

Fot. arch. dts24.pl

KORONAWIRUS RAPORT – 21 sierpnia. Zmarła zakażona osoba z Sądecczyzny