Trzy sukcesy i porażki wójta Łososiny Dolnej

Trzy sukcesy i porażki wójta Łososiny Dolnej

Gmina Łososina Dolna – wójt Andrzej Romanek:

Sukcesy

Ostatni rok postawił nas w zupełnie nowej sytuacji, mimo to stabilnie realizowaliśmy inwestycje na poziomie ok. 20 proc. budżetu bez zwiększania zadłużenia gminy. Ważnym zadaniem, dla samorządu, było zadbanie o polepszenie jakości dróg, tam gdzie sytuacja tego wymagała. Nowe drogi powstały na odcinkach: Żbikowice-Szkoła, Witowice Górne-Sklep, Łęki-Cisowiec, Białawoda-Kokoce oraz Tęgoborze-Przedszkole. Dodam, że udało się też pozyskać pieniądze na dalsze inwestycje i prace na kolejnych odcinkach ruszą lada moment. Będą to: Stańkowa-Równiczki, Rąbkowa-Czubica, Bilsko-Witowice, Łososina Dolna koło Stosura, Łososina Dolna – Michalczowa.

Następną inwestycją, która poprawiała jakość życia mieszkańców, była dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Powstała hydrofornia w miejscowości Zawadka oraz 40 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Świdnik, Bilsko, Zawadka, Tabaszowa, Znamirowice, Rąbkowa, Tęgoborze, Białawoda (czas realizacji 2017-2019). W miejscowości Bilsko wybudowano ponad 9 km sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma pompowniami ścieków i ponad 4 km wodociągowej. Rozbudowano sieć kanalizacyjną w Łososinie Dolnej (nad lotniskiem), powstała tam przepompownia ścieków.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciami były zadania związane z polepszeniem warunków pracy i nauki w szkołach. Powstała piękna sala gimnastyczna przy SP w Rojówce, zakupiono budynek na potrzeby szkoły w Tęgoborzu i wybudowano boisko sportowe w Stańkowej. To jedynie najważniejsze prace wymienione w tym zakresie.

Niepowodzenia

Największe trudności tej kadencji, z jakimi przyszło się nam zmierzyć, to przede wszystkim gwałtownie rosnące, rok do roku, koszty funkcjonowania oświaty i duże koszty ponoszone z tego tytułu przez budżet gminy (w 2020 r. dopłata z budżetu gminy to przeszło 6 mln zł., zaś w 2021 dopłata z budżetu gminy to przeszło 8 mln zł.).

Coraz więcej przeszkód musimy pokonywać przy pozyskiwaniu gruntów pod budowę dróg i innych inwestycji na terenie gminy.

Poza tym rosną oczekiwania mieszkańców, a nie zawsze brane są tu pod uwagę możliwości budżetowe gminy.

(ESŚ)

O sukcesach i porażkach innych wójtów przeczytasz w specjalnym wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Reklama