Trzy sukcesy i porażki wójta gminy Chełmiec

Wójt Bernard Stawiarski:

Sukcesy

Myślę, że największym sukcesem w gminie Chełmiec jest to, że systematycznie z roku na rok przybywa jej mieszkańców. W czerwcu 2021 r. przekroczyliśmy 29 tys., co jest oznaką, że życie w naszej gminie ma swoje plusy. Wpływ na to mają na pewno niskie podatki, rozbudowana sieć szkół i przedszkoli, infrastruktura wodociągowo- kanalizacyjna, dobry stan dróg, szeroki wybór infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, a także maksymalnie szybkie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po to właśnie, by ułatwić budowę domów.

Kolejnym sukcesem połowy tej kadencji jest pozyskanie łącznie blisko 12 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na przygotowane już inwestycje gminne, w tym m.in. na dokończenie budowy Astro Centrum Chełmiec oraz rozbudowę infrastruktury rekreacyjno- sportowej. Środki te będziemy wydawać już od przyszłego roku.

Sukcesem jest również przygotowywanie dokumentacji do realizacji dużych inwestycji drogowych w gminie Chełmiec, tj. „Budowa obwodnicy wraz z mostem na Piramowicza” jak i „Budowa łącznika pomiędzy obwodnicami”. Szkoda jedynie, że termin ich realizacji został tak daleko odsunięty w czasie, tj. od 2024 r. Na pewno jednak dużym plusem jest to, że zostały one wpisane do programów krajowego i wojewódzkiego przez instytucje je realizujące.

Niepowodzenia

Główną porażką jest właśnie odsunięcie w czasie budowy obwodnic Chełmca, chociaż wszyscy chcielibyśmy, aby powstały one zgodnie z wcześniejszymi planami, to jest do roku 2023.

Kolejną przykrą sprawą z połowy tej kadencji jest fakt, że Rada Gminy Chełmiec nie może pracować w sposób stabilny, a to z powodu prowokowanych przez jednego radnego kłótni. Nie służy to realizacji celów strategicznych gminy. Mam jednak nadzieję, że w kolejnej połowie kadencji ten stan rzeczy się poprawi i wszyscy skupią się na pracy na rzecz mieszkańców.

Ostatnim problemem, który dostrzegam w tej kadencji, jest schodzenie polityki na najniższy stopień samorządu. W gminach nie powinno być polityki, bo samorząd ma służyć realizacji zadań dla mieszkańców, nie zaś dla celów politycznych.

(AM)

O pozostałych gminach przeczytasz w specjalnym wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”:

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.