Tomasz Rajca (KW Bezpartyjni Samorządowcy)

Tomasz Rajca (KW Bezpartyjni Samorządowcy)

miniatura

 

Imię i nazwisko: Tomasz Władysław RAJCA

Nazwa partii: BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Numer na liście wyborczej: 2

 

Data i miejsce urodzenia:

6.07.1968 w Rabie Wyżnej

Wykształcenie:

Wyższe, magister prawa

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Urzędnik samorządowy, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Emerytowany oficer Policji, radny gminy oraz powiatu, członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, kierownik samorządowego zakładu budżetowego

Przynależność partyjna:

bezpartyjny

Prywatnie:

Żonaty, ojciec dwóch dorosłych synów, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,  członek Stowarzyszenia Komendantów Policji, członek OSP Skawa, gram rekreacyjnie w siatkówkę, zbieram grzyby,

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Determinacja w dążeniu do wyznaczonych  celów, odwaga, niezależność, otwartość, empatia, uczciwość oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Uregulowanie statusu uchodźców z Ukrainy aby pomoc trafiała do faktycznie potrzebujących, budowa nowych mieszkań z wykorzystaniem pomocy Państwa, zmiana systemowa dotycząca dostępu do lekarzy specjalistów, odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela oraz zwiększenie nakładów na oświatę, uproszczenie procedur zamówień publicznych,

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna i Podhale:

Zmiana przepisów pozwalających obecnie na lokowanie (praktycznie w każdym miejscu) uciążliwych dla mieszkańców inwestycji tj. biogazownie rolnicze, maszty telekomunikacyjne itp., przyspieszenie naprawy uszkodzonych w wyniku osunięcia się ziemi dwóch odcinków dróg w Kasinie Wielkiej oraz Rabce-Zdroju, systemowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z komunikacji publicznej.

Chcę zostać posłem ponieważ:

Sejm musi być „przewietrzony ze starej betonozy” oderwanej od rzeczywistości. Uważam, że musi zostać wprowadzona dwu-kadencyjność także i do tych najważniejszych organów Państwa.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować:

„Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”. Przemówienie św. Jana Pawła II w siedzibie OZN, 1979 r.)

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama