Tadeusz Kantor (Bezpartyjni Samorządowcy)

Tadeusz Kantor (Bezpartyjni Samorządowcy)

miniatura

Imię i nazwisko:  Tadeusz Kantor

Nazwa partii: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy

Numer na liście wyborczej:  8

Data i miejsce urodzenia:

20.06.1966 Korzenna

Wykształcenie:

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, technika z informatyką oraz Wyższej  Szkoły  Biznesu i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarządzanie Oświatą – menedżer oświaty.

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Nauczyciel Akademicki w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego  w Nowym Sączu.

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie: 

Twórca laboratoriów i pracowni w szkole i na uczelni, wieloletni opiekun praktyk studenckich, egzaminator OKE w wielu kwalifikacjach zawodowych, ponad  30 letnie  doświadczenie w pracy
z młodzieżą w szkole oraz  kilkuletnie pełnienie funkcji prezesa klubu sportowego rugby w Nowym Sączu

Przynależność partyjna:

bezpartyjny

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Żonaty, dwóch dorosłych synów moje hobby to sport, chodzenie po górach, motoryzacja. Należę również do PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Pracowitość, uczciwość, determinacja w dążeniu do celu

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Poprawa w służbie zdrowia, lepsza edukacja – lepsza przyszłość, bezpieczeństwo energetyczne

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

budowa drogi ekspresowej Nowy Sącz – Brzesko, szybkie połączenie kolejowe Nowy Sącz – Kraków,

Chcę zostać posłem ponieważ:

chciałbym mieć wpływ na przyszłość naszej  ojczyzny

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Bardzo proszę Państwa o oddanie na mnie głosu – nie zawiodę