System antyplagiatowy zaświeci na czerwono

System antyplagiatowy zaświeci na czerwono

Rozszerzenie monitoringu prac za pośrednictwem systemu antyplagiatowego jeszcze bardziej poprawi rzetelność i jakość kształcenia – komentuje nowe propozycje zmian resortu nauki nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej dr Tomasz Zacłona. Nie tylko prace licencjackie, magisterskie czy doktorskie ale także zaliczeniowe będą mogły być sprawdzane w systemach antyplagiatowych. Pracują nad tym eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. W efekcie będzie łatwiej wykrywać oszustów jeszcze w trakcie studiów a nie dopiero przed obroną.

            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu z programu antyplagiatowego korzysta od grudnia 2012 roku. System sprawdza, czy cała praca dyplomowa lub wykorzystane w niej fragmenty tekstów nie są skopiowane przez studenta. Program działa w oparciu o źródła internetowe i bazy uczelni, które weszły do systemu. Jest on dużym ułatwieniem w pracy promotorów, którzy mogą sprawdzić, czy nie doszło do naruszeń wartości intelektualnych innych autorów.

            – Od tego czasu nie mamy problemów z pracami dyplomowymi, które można by było potraktować jako plagiat. Wcześniej to się zdarzało, ale były to pojedyncze przypadki – wyjaśnia dr Halina Potok, prorektor do spraw studenckich i kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Jak dodaje dr Halina Potok Jednolity System Antyplagiatowy daje studentom jak i promotorom poczucie bezpieczeństwa, że faktycznie praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń.

Obecnie do JSA trafiają (…)

CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W SPECJALNYM WYDANIU DTS:

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama