Światło w redakcji “Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Dziękujemy druhny i druhowie! Czuwaj!

Jest nam cieplej, milej i jaśniej w redakcji “Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Choć temperatura powietrza nie zmieniła się ani okien nikt nie powiększył od chłodnego poranka, cieplej i jaśniej zrobiło się dzięki gościom, którzy zawitali dziś do nas ze światłem. Betlejemskie Światło Pokoju przynieśli harcerze z III Nowosądeckiej Drużyny Harcerskiej Leśni działającej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Sączu: Katarzyna Ruchała, Krzysztof Ruchała, Jakub Filipek i Renata Bednarek.

Jest taki wiersz, który pięknie wyjaśnia co jest najważniejsze w tym szczególnym czasie. Przypominamy go poniżej i pięknie dziękujemy harcerzom za to, że pamiętają o najważniejszym.

Dobrych Świąt.

Nadziei nie gasnącej przez okrągły rok.

I pokoju w sercach życzymy wszystkim, którzy niosą światło w świat…

Pasterka

JERZY LIEBERT

Pta­ki niby dzwo­necz­ka­mi cie­szą się ko­lę­dą –
Chry­stus nam się na­ro­dził i nowe dni będą.

Do staj­ni Be­tle­jem­skiej aż do brze­gów Wi­sły
Z pta­ka­mi smu­kłe sar­ny dzi­wo­wać się przy­szły.

Wie­wiór­ka zęby szcze­rzy i w nie­bo się pa­trzy,
Jak dwa go­łę­bie pły­ną na błę­kit­nej tar­czy.

I kwia­ty, choć to zima, czas mroź­ny i ci­chy.
Nio­są myr­rę, ka­dzi­dło i zło­te kie­li­chy.

I pa­wie przy­fru­nę­ły z kra­jów cu­dzo­ziem­skich,
By swe pió­ra przy­rów­nać do skrzy­deł aniel­skich.

A mały Chry­stus smut­ny w drzwi pa­trzy i cze­ka,
By wśród wi­ta­ją­cych zo­ba­czyć czło­wie­ka.

Czytaj też

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.