Strefa ciszy i relaksu w sądeckich szkołach? Oddaj swój głos

Strefa ciszy i relaksu w sądeckich szkołach? Oddaj swój głos

Nowy Sącz, szkoła, jaką wybrać

Wiele w ostatnich latach mówi się o kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży. Póki co nie istnieje dobrze działający system profilaktyki i opieki psychologicznej. W tym kontekście warto zastanawiać się nad inicjatywami szczegółowymi. One mogą pozornie wydawać się bez większego znaczenia. Ale każdy system posiada różne elementy, a dopiero ich zbiór stanowi o sile systemu. Dlatego warto analizować system od strony każdego elementu – pars pro toto.

Nie wszyscy uczniowie szkół lubią gwar na przerwach. Są tacy, którzy po prostu chcieliby mieć chwilę spokoju. Wynika to również z potrzeb psychologiczno-pedagogicznych. Do szkoły przychodzi coraz więcej uczniów posiadających opinie psychologiczno-pedagogiczne i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają szczególnej uwagi. Tym uczniom należy pomóc, stworzyć specjalne warunki bytowania w szkole.

Z ciekawą inicjatywą wyszła Grupa Młodzieżowa z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. Wnioskują o utworzenie w budynku szkoły „POKOJU CISZY I RELAKSU”. Inicjatywa młodzieżowa została poprzedzona: wstępnymi rozmowami, przyjmowaniu pomysłów uczniów i nauczycieli. Taką właśnie genezę ma ta koncepcja – utworzenia w szkole strefy ciszy i relaksu – chillout roomu.

Młodzież przeprowadziła również wstępne badania. Okazało się, że takie strefy, pokoje ciszy funkcjonują w wielu szkołach, najczęściej w dużych miastach, we wiodących liceach. Ambitnie pomyślano, że takie rozwiązanie może zostać wdrożone również w Grybowie. A może ta koncepcja przyjmie się także w szkołach całego powiatu nowosądeckiego?

Grupa młodzieży z Grybowa opracowała już wstępny plan działania. Postawiono jeden cel strategiczny: pomoc uczniom z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w funkcjonowaniu na terenie szkoły masowej. Sformułowano także dodatkowe, operacyjne cele:
– złagodzenie stresu uczniów mających opinię i orzeczenia w sprawie objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym ze spektrum autyzmu.
– ustanowienie „azylu” dla tych uczniów, którzy mają problemy z nawiązaniem relacji.
– utworzeniem miejsca, gdzie specjaliści będą mogli poprowadzić indywidualne zajęcia relaksacyjne.
– stworzeniem „poczekalni”, przed lekcjami i po lekcjach, dla dojeżdżającej młodzieży.
– powołaniem strefy dla potrzebujących: ciszy, odpoczynku, relaksu, posłuchania spokojnej muzyki.

Młodzież uzyskała zielone światło do działania. Obecnie są zajęci organizacją środków na realizację pomysłu, będą współpracować z dyrekcją szkoły, nauczycielami i pedagogiem specjalnym w celu realizacji tego pomysłu. Czy taki pomysł wart jest wdrożenia w szkole w Grybowie i innych szkołach powiatu? Swój głos w tej sprawie możesz oddać – TUTAJ

Autor: Samorząd Uczniowski z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie

Share on twitter
Share on facebook