Stary Sącz proponuje: stwórzmy Aglomerację Sądecką. Od tego zależy ile unijnych funduszy wzbogaci Sądecczyznę

Stary Sącz proponuje: stwórzmy Aglomerację Sądecką. Od tego zależy ile unijnych funduszy wzbogaci Sądecczyznę

Ile unijnych pieniędzy wzbogaci Sądecczyznę w ciągu najbliższej dekady? To zależy od tego jak gospodarze sądeckich gmin będą przygotowani na inwestycje współfinansowane przez wspólnotę państw Europy. 17 grudnia 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska  2030”. Istotnym elementem tego dokumentu jest terytorialne podejście do planowania rozwoju, oparte o Miejskie Obszary Funkcjonalne wokół głównych miast Małopolski. Wśród proponowanych optymalnych MOF wskazano Nowy Sącz wraz z przyległymi gminami.  „Gminy z tych obszarów, o ile podejmą oddolną inicjatywę i sformalizują swoją współpracę, będą mogły liczyć na szczególne wsparcie w ramach przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2021-2027” – zwracają uwagę gospodarze gminy Stary Sącz, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce w zakresie sformalizowania współpracy.

Do sądeckiego ratusza trafiło pismo w tej sprawie, w którym burmistrz zaprasza prezydenta do wspólnego powołania stowarzyszenia gmin „Aglomeracja Sądecka”.  Dziś o inicjatywie tej poinformowano na konferencji prasowej, która odbyła się w starosądeckim Sokole.

„Wiemy jak wiele obszarów problemowych naszej aglomeracji wymaga interwencji: komunikacja, służba zdrowia, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, polityka senioralna, wsparcie dla niepełnosprawnych, edukacja i wiele innych. Stoimy też przed wyzwaniem – jak najlepiej wykorzystać dla Sądecczyzny szanse rozwojowe, które stwarza kolejny okres programowania Unii Europejskiej.  Dotyczące chociaż by wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, innowacyjności i wsparcia rozwoju przedsiębiorczości” –  tłumaczą inicjatorzy powołania stowarzyszenia.

Zwracają uwagę, że Nowy Sącz podjął wstępne działania w zakresie nakreślenia ram współpracy międzygminnej, jednak proces ten – jak określają – „utknął w martwym punkcie„, co stwarza zagrożenie, że na etapie negocjacji dotyczących podziału funduszy z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2021-2027 sądeckie samorządy nie będą gotowe aby walczyć o finansowanie lokalnych inwestycji w formule jaką przewiduje strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Pozwoliliśmy sobie przygotować propozycję zakładającą utworzenie stowarzyszenia gmin „Aglomeracja Sądecka”. Do pisma załączamy projekt statutu stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że w niedługim okresie będziemy mogli wspólnie, z Panem Prezydentem oraz z włodarzami pozostałych gmin zainteresowanych współpracą w ramach Stowarzyszenia dopracować ten projekt, ukonstytuować Stowarzyszenie i rozpocząć, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przygotowywanie strategii Aglomeracja Sądecka 2030!” – piszą gospodarze Starego Sącza do prezydenta Ludomira Handzla.

Wystąpień burmistrza Jacka Lelka i wójtów podsądeckich gmin z dzisiejszej konferencji prasowej wysłuchasz poniżej:

fot PL;  DP

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about przygotowania Ewy Novel do finału Szansy na sukces

Nowy rozdział w życiu Ewy Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.